Jolien Gijbels speaks at DHST Global History of Science & Technology Festival

Jolien Gijbels

The aim of the Global History of Science and Technology Festival (28-30 September 2023) is to bring together historians of science and technology representing the diversity of regions, backgrounds and topics that the DHST stands for to reflect on one and only topic: *The Future of History of Science and Technology / History of Science and Technology for the Future.*

Our board member and vice chair, Jolien Gijbels, will represent Gewina with a talk titled ‘Interrogating the “Technologies of Trust”’ (session 18).

Lees verder “Jolien Gijbels speaks at DHST Global History of Science & Technology Festival”

Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen

Najaarscongres Gewina, vrijdag 25 november 2022, Academiegebouw Groningen

VAN LUIS IN DE PELS TOT CORPORATE GLOSSY?
UNIVERSITAIRE PERS IN NEDERLAND EN BELGIË SINDS HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

[English below]
Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?
Lees verder “Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen”
PageLines