Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen

Najaarscongres Gewina, vrijdag 25 november 2022, Academiegebouw Groningen

VAN LUIS IN DE PELS TOT CORPORATE GLOSSY?
UNIVERSITAIRE PERS IN NEDERLAND EN BELGIË SINDS HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

[English below]
Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?
Lees verder “Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen”

Gewina @ ESHS

Bij de aanvang van het ESHS (European Society for the History of Science) congres in Brussel heeft ons bestuurslid Alexia Coussement ons genootschap Gewina kort voorgesteld aan de early career scholars. We mochten dit doen omdat Gewina één van de sponsors van het congres was. We zijn erg blij dat ondertussen zich al een aantal jonge onderzoekers aangemeld hebben voor meer informatie.

At the start of the ESHS (European Society for the History of Science) congress in Brussels, our board member Alexia Coussement briefly introduced our society Gewina to the early career scholars. We were allowed to do this because Gewina was one of the sponsors of the congress. We are very pleased that in the meantime a number of young researchers have already signed up for more information.

9th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries: Register now!

Contested Expertise: Trust in Science and Technology

Woudschoten Conference Center, Zeist, 17-18 June 2022

Welcome to the conference! We want to thank you for your enthusiastic response to the call for papers and look forward to your presentations. If you have any questions about registration, the programme, or other organisational issues, please mail us at contestedexpertise@gmail.com

Programme

Please click here to download the latest Programme of the Conference (updated on 13 June 2022).

Lees verder “9th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries: Register now!”

Students Thesis Café

Tuesday 17 May 2022 8pm

We would like to invite students to the Gewina Students thesis café on Tuesday May 17 at 20.00. During this informal meeting students can share best practices on issues like writers block, deadline stress or how best to deal with feedback. Sign up here !

Best wishes,

Claire Morrison & Tim Debroyer

PageLines