Bijeenkomsten

Elk voorjaar en elk najaar organiseert Gewina een bijeenkomst in België of Nederland. Een bepaald thema uit de wetenschaps- of universiteitsgeschiedenis staat dan centraal. De bijeenkomsten gaan gepaard met een Huishoudelijke Vergadering (HHV).

Daarnaast organiseert Gewina excursies, workshops, borrels en sinds kort ook webinars. Meestal nemen de bestuursleden het initiatief, maar leden mogen het bestuur altijd benaderen met voorstellen en ideeën.

Woudschotenconferentie

Eens in de twee jaar organiseert Gewina een conferentie in Woudschoten (Zeist) voor professionele wetenschaps- en universiteitshistorici en studenten. Het richtte zich op de lage landen, maar is intussen uitgegroeid tot een internationaal congres.

De 8e editie was op 21 en 22 juni 2019 en het thema was “Towards a History of Knowledge”. Het viel samen met de lancering van ons nieuwe tijdschrift, Journal for the History of Knowledge. We hopen in de zomer van 2021 de 9e editie te kunnen houden. Meer informatie daarover volgt.

Een overzicht van alle Woudschoten conferenties vindt u hier.

Universiteit & Samenleving symposia

Als onderdeel van de Gewina najaarsvergadering hebben hoogleraren Leen Dorsman (UU) en P.J. Knegtmans (UvA) jarenlang een symposium georganiseerd over universiteitsgeschiedenis. In 2018 namen Ab Flipse (VU) en Abel Streefland (TU Delft) de organisatie over. Klik hier voor een overzicht.

Webinar serie

Door het uitbreken van de COVID-19 pandemie kunnen onze bijeenkomsten helaas geen doorgang vinden. Het bestuur heeft naar een alternatief gezocht en is digitaal gegaan. Op 29 mei startte de eerste Gewina webinarserie over de vraag wat we in tijden van corona kunnen leren van de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën.

2. Gewina gaat open!

Gewina gaat open! over Open Science en wetenschapsgeschiedenis
November 2020–januari 2021

1. Gewina gaat viraal!

Gewina gaat viraal! over de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën
Mei–juli 2020

Onderwijs

Hier vindt u enkele nuttige links over wetenschapsgeschiedenis voor docenten en leerlingen.