Bijeenkomsten

Elk voorjaar en elk najaar organiseert Gewina een bijeenkomst in België of Nederland. Een bepaald thema uit de wetenschaps- of universiteitsgeschiedenis staat dan centraal. De bijeenkomsten gaan gepaard met een Huishoudelijke Vergadering (HHV).

Daarnaast organiseert Gewina excursies, workshops, borrels en sinds kort ook webinars. Meestal nemen de bestuursleden het initiatief, maar leden mogen het bestuur altijd benaderen met voorstellen en ideeën.

Woudschotenconferenties

Eens in de twee jaar organiseert Gewina een conferentie in Woudschoten (Zeist) voor professionele wetenschaps- en universiteitshistorici en studenten. Het richtte zich op de lage landen, maar is intussen uitgegroeid tot een internationaal congres.

De 10e editie is in juni 2024 en het thema is “Ecology & Economy in the Unequal Anthropocene“.

Meer informatie over alle Woudschoten conferenties vindt u hier.

Universiteit & Samenleving symposia

Als onderdeel van de Gewina najaarsvergadering hebben hoogleraren Leen Dorsman (UU) en P.J. Knegtmans (UvA) jarenlang een symposium georganiseerd over universiteitsgeschiedenis. In 2018 namen Ab Flipse (VU) en Abel Streefland (TU Delft) de organisatie over. Klik hier voor een overzicht.

Webinar series

Door het uitbreken van de COVID-19 pandemie kunnen onze bijeenkomsten helaas geen doorgang vinden. Het bestuur heeft naar een alternatief gezocht en is digitaal gegaan. Op 29 mei startte de eerste Gewina webinarserie over de vraag wat we in tijden van corona kunnen leren van de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën.

2. Gewina gaat open!

Gewina gaat open! over Open Science en wetenschapsgeschiedenis
November 2020–januari 2021

1. Gewina gaat viraal!

Gewina gaat viraal! over de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën
Mei–juli 2020

Onderwijs

Hier vindt u enkele nuttige links over wetenschapsgeschiedenis voor docenten en leerlingen.

PageLines