Bijeenkomsten

Elk voorjaar en elk najaar organiseert Gewina een bijeenkomst in België of Nederland. Een bepaald thema uit de wetenschaps- of universiteitsgeschiedenis staat dan centraal. De bijeenkomsten gaan gepaard met een Huishoudelijke Vergadering (HHV).

Daarnaast organiseert Gewina excursies, workshops, borrels en sinds kort ook webinars. Meestal nemen de bestuursleden het initiatief, maar leden mogen het bestuur altijd benaderen met voorstellen en ideeën.

Universiteit & Samenleving symposia

Als onderdeel van de Gewina najaarsvergadering hebben hoogleraren Leen Dorsman (UU) en P.J. Knegtmans (UvA) jarenlang een symposium georganiseerd over universiteitsgeschiedenis. In 2018 namen Ab Flipse (VU) en Abel Streefland (TU Delft) de organisatie over. Klik hier voor een overzicht.

Woudschotenconferentie

Eens in de twee jaar organiseert Gewina een conferentie in Woudschoten (Zeist) voor professionele wetenschaps- en universiteitshistorici en studenten. Het richtte zich op de lage landen, maar is intussen uitgegroeid tot een internationaal congres.

De 8e editie was op 21 en 22 juni 2019 en het thema was “Towards a History of Knowledge”. Het viel samen met de lancering van ons nieuwe tijdschrift, Journal for the History of Knowledge. We hopen in de zomer van 2021 de 9e editie te kunnen houden. Meer informatie daarover volgt.

Een overzicht van alle Woudschoten conferenties vindt u hier.

Webinar serie

Onze voorjaarsbijeenkomst op 29 mei 2020 in Naturalis, Leiden, kon helaas niet doorgang vinden voor de COVID-19 pandemie. Het bestuur heeft naar een alternatief gezocht en is digitaal gegaan.

Op 29 mei startte de “Gewina gaat viraal!” webinar serie over de vraag wat we in tijden van corona kunnen leren van de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën.

Het programma van de Gewina gaat viraal! webinar serie vindt u hier.

Op een latere datum hopen we onze bijeenkomst bij Naturalis in te halen.

Onderwijs

Hier vindt u enkele nuttige links over wetenschapsgeschiedenis voor docenten en leerlingen.