Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


Huishoudelijke vergadering, 29 november 2018

De volgende Huishoudelijke Vergadering van Gewina zal plaatsvinden tijdens de najaarsbijeenkomst op 29 november 2018. Tijdstip: 12:40-14:00 uur Locatie: VU Amsterdam Hoofdgebouw, zaal: PThU-zaal, 1e etage: 1E24 Agenda HHV najaar 2018 Notulen HHV 21 april 2018 Aan- en afmelden via office[at]gewina.nl 
Lees verder »

CALL FOR PAPERS: 8th Gewina Woudschoten Conference - Towards a History of Knowledge

(Zeist near Utrecht, 21-22 June 2019; Deadline for proposals: 15 January 2019) On 21-22 June 2019 Gewina, the Belgian-Dutch Society for the History of Science and Universities, will hold its 8thbiannual meeting in the Woudschoten Hotel & Conference Centre (Zeist). This two-day conference brings together historians of science, medicine, and technology; historians of scholarship and universities; and all those from other fields with an interest in the history of knowledge. The theme of this year’s conference is: Towards a History of Knowledge The Gewina Woudschoten Conference coincides with the launch of the Journal for the History of Knowledge, the new official journal of Gewina. The scope of JHoKserves to delineate the theme of the conference:...
Lees verder »

Congres en najaarsbijeenkomst: 29 november 2018

Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verrezen aan de rand van de universiteitssteden moderne laboratoria, ziekenhuizen en andere universiteitsgebouwen, waardoor soms compleet nieuwe stadsdelen ontstonden. Door de bouw van deze gebouwencomplexen veranderde de uitstraling van de universiteit volledig. Op donderdag 29 november 2018 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van deze universiteitscampussen. Tijdens deze dag zal gekeken worden naar de achterliggende idealen, de bouw, besluitvorming en ontwikkeling, maar ook naar gevolgen van deze nieuwe huisvesting; heeft de inrichting van de campus bijvoorbeeld invloed gehad op de wijze waarop onderzoek en onderwijs zich aan een specifieke...
Lees verder »

Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:   In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden.  Door middel van deze oproep nodigen wij u uit om scripties in te zenden. De prijs bestaat uit €750. Bovendien wordt de winnaar hulp aangeboden bij het omvormen van de scriptie tot een wetenschappelijk artikel, indien de gelauwerde de wens tot publiceren koestert.  In aanmerking komen masterscripties over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, van studenten die tussen 31 augustus 2015 en 31 augustus 2018 afstudeerden aan een...
Lees verder »

Terugkijken om vooruit te zien

Een studiemiddag over de historische strafrechtspleging en criminologie Vrijdag 23 november, 12.45 – 17.00 uur. Locatie: Gravensteen, Universiteit Leiden, Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden (zie voor info over deze oude gevangenis en executieplaats: https://www.universiteitleiden.nl/locaties/gravensteen#tab-1) In november 2017 vond in de oude Bredase rechtbank een tweedaagse, mooie, inspirerende bijeenkomst onder de titel ‘De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis’plaats. Het idee was de werkgroep strafrechtsgeschiedenis weer nieuw leven in te blazen, met als doel beter van elkaars werk – in onderzoek en onderwijs – op de hoogte te zijn, effectiever samen te werken en te kijken hoe in het buitenland de brede geschiedenis van strafrecht(spleging) en criminologie wordt aangepakt. Dit initiatief bleek zeer succesvol: In het voorjaar van...
Lees verder »

Older Entries »

PageLines