Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen

Najaarscongres Gewina, vrijdag 25 november 2022, Academiegebouw Groningen

VAN LUIS IN DE PELS TOT CORPORATE GLOSSY?
UNIVERSITAIRE PERS IN NEDERLAND EN BELGIË SINDS HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

[English below]
Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?

Tijdens dit Gewina-najaarscongres belichten historici en publicisten uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de universitaire pers sinds de late negentiende eeuw. Welke rol speelden academische bladen bijvoorbeeld in de sociale kwestie of in de beeldvorming van HIV/AIDS? In hoeverre waren en zijn universitaire media een bindmiddel voor de academische gemeenschap? De huidige universiteitskranten zijn ontstaan op de golven van de democratisering van de jaren zeventig. Hoe hebben zij zich kunnen ontwikkelen van politieke kranten naar multimediale nieuwsmedia? En wat moeten we eigenlijk onder ‘universitaire pers’ verstaan?

Deze en andere aspecten uit de geschiedenis van de universitaire pers komen aan bod in dit symposium dat wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina (zie website). Dit jaar in samenwerking met Centrum voor Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsstudies (RUG) en Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam).

Lees verder “Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen”

Bert Theunissen ontvangt erepenning

Bert krijgt medaille uit handen van Marieke

Gewina, the Belgian-Dutch Society for the History of the Sciences and Universities, is delighted to award Bert Theunissen the Gewina badge of honour.

Wij zijn erg trots te kunnen vermelden dat we Bert Theunissen de erepenning van ons Genootschap hebben kunnen overhandigen. Gefeliciteerd!

Tijdens Woudschoten 2022 overhandigden onze voorzitter Marieke Hendriksen en secretaris Floor Haalboom de Gewina eremedaille aan Bert Theunissen.

Prof. dr. Bert Theunissen speelt een hoofdrol in de Nederlandse en internationale wetenschapsgeschiedenis. Daarnaast zet Bert zich al zij hele carrière in voor Gewina. Vanaf 1987, twee jaar na zijn promotie, werkte Bert als redactielid en secretaris van Gewina’s Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Bert was bovendien redacteur van Tractrix, het Engelstalige jaarboek.

Van 2004 tot 2010 was Bert voorzitter van ons Genootschap. In deze tijd professionaliseerde het tijdschrift verder en werd het herdoopt tot Studium. Ook initieerde hij toen samen met Lissa Roberts het Woudschoten congres waar we nog altijd elke twee jaar bijeenkomen. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zette Bert zich enorm in voor al deze activiteiten en periodieken en maakte ze tot een succes.

Sinds 2014 is Bert directeur van het Descartes Centrum en vanuit die functie speelt Bert een cruciale rol in het mogelijk maken van onze huidige tijdschriften Journal for the History of Knowledge en Wonderkamer

Dit is slechts een korte impressie van al het werk dat Bert voor ons Genootschap heeft gedaan. We zijn hem erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en nog gaat doen. Daarom is het onze eer hem de erepenning te overhandigen.

9th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries: Register now!

Contested Expertise: Trust in Science and Technology

Woudschoten Conference Center, Zeist, 17-18 June 2022

Welcome to the conference! We want to thank you for your enthusiastic response to the call for papers and look forward to your presentations. If you have any questions about registration, the programme, or other organisational issues, please mail us at contestedexpertise@gmail.com

Programme

Please click here to download the latest Programme of the Conference (updated on 13 June 2022).

Lees verder “9th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries: Register now!”
PageLines