Kennismaken met: Chris Engberts

Christiaan Engberts is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Tijdens de HHV tijdens het lentesymposium in het Huis van het Boek trad hij officieel toe tot het bestuur.

Christ schrijft: “Mijn huidige project is een transnationale geschiedenis van de universiteit te Leuven, die zal verschijnen in het kader van het naderende zesde eeuwfeest van haar eerste stichting in 1425.  

“In mijn studie streef ik ernaar om in beeld te brengen hoe veelvormig, fijnmazig en veranderlijk de Europese en globale inbedding van de universiteit en haar medewerkers doorheen de eeuwen is geweest. Het transnationale perspectief nodigt onder meer uit tot reflectie op de verhouding tussen de vroege universiteit en humanistische netwerken, de relatie tussen de katholieke universiteit en de kerkelijke hiërarchie, de betrokkenheid van de universiteit bij het koloniale project en de opkomst van een veelheid aan interfacultaire, internationale onderzoeksinstituten vanaf de twintigste eeuw. 

“Als bestuurslid van Gewina hoop ik bij te dragen aan de transnationale contacten tussen Nederlandse en Belgische wetenschaps- en universiteitshistorici, mee te werken aan de organisatie van zinvolle en interessante activiteiten, en daarnaast ook het veeleisende werk van de penningmeester te ondersteunen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PageLines