Kennis maken met: Alexia Coussement

Graag introduceert het bestuur u aan ons nieuwe bestuurslid Alexia Coussement. Alexia is doctoraatsstudent Universiteitsgeschiedenis aan Universiteit Antwerpen. Alexia schrijft:

Portretfoto van Alexia Coussement

“Als doctoraatsstudent in de hedendaagse universiteitsgeschiedenis doe ik onderzoek naar de totstandkoming van de Universiteit Antwerpen (1950’–2003). Door deze geschiedenis te situeren binnen de bredere maatschappelijke en politieke context wil ik verder kijken dan het institutionele niveau. Daarmee tracht ik de historische achtergrond van de Antwerpse universiteit beter te begrijpen en bij te dragen aan het onderzoek naar de complexe transformatie van het Belgische universitaire landschap tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw.

“Door mijn interesse in universiteits- en wetenschapsgeschiedenis sloot ik me eerder reeds aan bij Gewina. Ik ben dan ook erg enthousiast om me voortaan binnen het bestuur te mogen engageren voor haar werking. Vanuit België wil ik de vereniging graag vertegenwoordigen, haar tijdschriften mee promoten en een rol spelen in de organisatie van haar activiteiten. 

“Ik kijk er bijzonder naar uit om de volgende jaren deel uit te maken van dit team.”

Kennis maken met: Tim Debroyer

Graag introduceert het bestuur u aan ons nieuwe student-bestuurslid: Tim Debroyer. Tim is masterstudent Geschiedenis aan de KU Leuven. Tim schrijft:

Ik zet me sinds kort in bij Gewina om samen met mijn Nederlandse collega Claire Morrison studenten te betrekken bij de werking van de organisatie. Er zijn namelijk veel studenten in België en Nederland die rond wetenschapsgeschiedenis werken in hun ​masterproef. Naast een kennismaking met Gewina, zouden we hen graag activiteiten aanbieden waar ze elkaars onderzoek kunnen leren kennen.

Tim Debroyer
“Kennis maken met: Tim Debroyer” verder lezen