Introducing Floor Haalboom, ‘Spanish’ Flu and Army Horses

Gewina welcomes Floor Haalboom as our newest board member. She specialises in the modern history of (animal) medicine, One Health, public health, and intensive livestock farming. In addition, Haalboom is interested in environmental history, particularly agriculture and animal husbandry.

Haalboom’s PhD thesis is titled “Negotiating Zoonoses: Dealings with Infectious Diseases Shared by Humans and Livestock in The Netherlands (1898–2001)” (Utrecht, 2017). The current COVID-19 crisis only shows the urgency of her line of research.

In this blog you can find a radio interview with Floor about the ‘Spanish’ flu (in Dutch). Furthermore, we would like to draw your attention to Floor’s article on the same topic, published in our journal Studium (2014).

“Introducing Floor Haalboom, ‘Spanish’ Flu and Army Horses” verder lezen

Turriano ICOHTEC Prize

The Turriano ICOHTEC Prize is an Early Career Prize for Books on the history of technology, sponsored by the Juanelo Turriano Foundation and consists of 2,500 Euro. The prize-winning book will be presented and discussed at a special session of the next ICOHTEC symposium, in Eindhoven, The Netherlands, from 13-17 July 2020 (http://www.icohtec.org/w-annual-meeting/katowice-2019/). An additional 500 Euro is available to the winner in support of travelling to the conference to receive the prize. ICOHTEC, the International Committee for the History of Technology, is interested in the history of technology, focusing on technological development as well as its relationship to science, society, economy, culture and the environment. The history of technology covers all periods of human history and all populated areas. There is no limitation as to theoretical or methodological approaches.

“Turriano ICOHTEC Prize” verder lezen

PhD and Postdoc position for the Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”

For the new 5-year Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”, led by Dr. Sietske Fransen, the Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History in Rome (Italy) seeks to appoint: 

– one postdoctoral researcher (2-year appointment)
– one pre-doctoral researcher (1-year appointment)

“PhD and Postdoc position for the Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”” verder lezen

Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden. 

“Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis” verder lezen

Vacature: student-bestuurslid

Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis doet een oproep aan studenten in Nederland en België om voor een periode van 2 jaar aan te treden als bestuurslid.

Het bestuur is recentelijk grotendeels verjongd. Momenteel is Gewina bezig een nieuw open access tijdschrift, Journal for the History of Knowledge, op te zetten en een jaarboek te ontwikkelen i.s.m. erfgoedinstellingen. Ook zal op termijn de website vernieuwd worden. Gewina wil graag bekender worden bij studenten en aantrekkelijker voor hen worden door het opzetten van activiteiten die bij uitstek voor studenten interessant zijn.

De kandidaat dient een achtergrond te hebben in de geschiedenis van kennis: dat kan een HPS student zijn, maar ook iemand die een scriptie schrijft over bijvoorbeeld universiteitsgeschiedenis, het Italiaans humanisme, of boekgeschiedenis. Het verdient aanbeveling om een Research Master te (gaan) volgen.

Kandidaten worden aangemoedigd om vóór 1 november 2018 een motivatiebrief te schrijven aan de secretaris, Marieke Hendriksen (m.m.a.hendriksen@uu.nl) en hierin enkele suggesties te doen om Gewina bekender en aantrekkelijker te maken, met name onder studenten. Een eerste taak zal zijn om op korte termijn (binnen zes maanden) te inventariseren waar studenten behoefte aan hebben en naar aanleiding daarvan een beknopt een plan te schrijven voor een concrete activiteit, die nog vóór de zomer van 2019 kan plaatshebben.

De aanstelling is per 1 december 2018, en loopt tot 30 november 2020.  We wijzen erop dat er voor deze bestuurswerkzaamheden geen vergoeding wordt gegeven; net als voor alle overige bestuursleden is het werk pro deo. We vergaderen als bestuur 4 x per jaar, 18:00-21:00 te Rotterdam. Lopende zaken worden tussendoor grotendeels per e-mail geregeld.

Voor vragen kunt u zich richten tot de voorzitter, Dirk van Miert (d.k.w.vanmiert@uu.nl).