9th Woudschoten Congress postponed to June 2022

Contested Expertise: Trust in Science and Technology

Because of the continuing uncertainty regarding the pandemic and the social character of the Woudschoten conference, the Woudschoten organising committee and Gewina board have decided to postpone the congress to 17–18 June 2022.

In order to still meet each other, an online meeting will be organised on Friday afternoon 18 June 2021. More information about the content of this meeting, exact time and link will follow as soon as possible. We thank all speakers for their contribution to the congress so far, and hope to see everyone online on 18 June and in person on 17 and 18 June 2022. 


Vanwege de voortdurende onzekerheid rondom de pandemie en het sociale karakter van de Woudschoten-conferentieshebben het organisatiecommitee en het Gewina bestuur in goed overleg besloten Woudschoten 2021 integraal te verplaatsen naar 17–18 juni 2022.

Om elkaar toch even te kunnen zien zal op vrijdagmiddag 18 juni een online bijeenkomst georganiseerd worden. Meer informatie over de inhoud van deze bijeenkomst, exact tijdstip en link volgen zo snel mogelijk. We danken alle sprekers voor hun bijdrage aan het congres tot nu toe, en hopen iedereen online te zien op 18 juni en in levende lijven op 17 en 18 juni 2022. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PageLines