‘Kunstgrepen’

Gewina Voorjaarsbijeenkomst 2007

Museum Boerhaave, Leiden
Zaterdag 17 maart 2007

Thema:
‘Kunstgrepen’

 • 10.00 – 10.15 Ontvangst
  10.15 – 11.00 drs. Bart Grob (Museum Boerhaave)
  Medische techniek in opmars
  11.00 – 11.45 Herman Broers (biograaf van Willem Kolff)
  ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’
  11.45 – 12.30 Leo van Bergen (Medische Geschiedenis, Metamedica, VUmc, Amsterdam)
  Mens of monster? Plastische gezichtschirurgie en de Eerste Wereldoorlog
  12.30 – 13.15 Lunch, op eigen gelegenheid
  13.15 – 14.00 Huishoudelijke vergadering Gewina (zie agenda hieronder!)
  14.00 – 14.45 Andries J. van Dam (Anatomisch Museum RU Leiden)
  Sterk water moet verboden worden!
  14.45 – 15.30 Rolf ter Sluis (Universiteitsmuseum Groningen)
  “We gaan het helemaal anders doen”
  15.30 – 16.15 Mieneke te Hennepe (Museum Boerhaave)
  Huid in beeld: microscopische afbeelding en het lichaamsconcept in de negentiende eeuw
  16.15 Afsluiting

Agenda Huishoudelijke Vergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen 14 oktober 2006
 3. Fusieplannen en de consequenties hiervan voor de vereniging en het tijdschrift
 4. Bestuurssamenstelling
 5. Financieel verslag 2006 en begroting 2007
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verslag van de secretaris over 2006
 8. Gewina internationaal
 9. Gewina + onderwijs
 10. PR
 11. Tijdschrift
 12. Rondvraag en sluiting
PageLines