De verhouding tussen filosofie en natuurwetenschap: scènes uit een huwelijk

Najaarsbijeenkomst Gewina
Utrechts Universiteitsmuseum, Open Depot
Zaterdag 14 oktober 2006

 • 10.00 – 10.30 Ontvangst
 • 10.30 – 11.10 dr. Christoph Lüthy (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Is natuurfilosofie filosofie of natuurwetenschap?
 • 11.10 – 11.50 dr. Eric Jorink (Huygens Instituut, KNAW, Den Haag)
 • Gaten in Gods scheppingsplan? Jan Swammerdam (1637-1680) over contingentie,
 • spontane generatie en atheïsme.
 • 11.50 – 12.20 Huishoudelijke vergadering Gewina
 • 12.20 – 13.40 Lunch, op eigen gelegenheid
 • 13.40 – 14.20 prof.dr. Wiep van Bunge (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Filosofie en wetenschap in de achttiende eeuw.
 • 14.20 – 15.00 dr. Henri Krop (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Het moeizame einde van een huwelijk (1687-1781); filosofen in de rol van echtscheidingsadvocaat.
 • 15.00 – 15.40 prof.dr. Bert Theunissen (Universiteit Utrecht)
 • Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis: komt het ooit nog goed?
 • 15.40 Afsluiting

Agenda Huishoudelijke Vergadering
Opening en Mededelingen
Notulen 20 mei 2006
Financieel verslag 2005 en begroting 2006
Benoeming kascomissie 2006
Gewina internationaal
Gewina professioneel
Gewina + onderwijs
PR
Tijdschrift
Rondvraag en sluiting

PageLines