Joris Vandendriessche neemt afscheid als bestuurslid

portret van Joris Vandendriessche

In najaar 2021 nam Joris Vandendriessche afscheid als bestuurslid van Gewina. 7 jaar lang heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de uitbouw van wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in België en Nederland. Om hem te bedanken hebben we zijn belangrijkste verwezenlijkingen eens op een rijtje gezet. 

In het recente verleden was Joris een van de drijvende krachten achter de seizoensbijeenkomsten van Gewina. Op 5 april 2019 organiseerde hij samen met Reinout Vander Hulst de lentevergadering in het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren. Onderzoekers uit de Lage Landen grepen deze gelegenheid aan om van gedachten te wisselen over de geschiedenis van geneeskunde in de Belgische en Nederlandse kolonies. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer de ontwikkeling van medische disciplines, de rol van religie en de omgang met ziektes in de kolonie. Het was een succesvolle bijeenkomst die meer dan 50 Belgische en Nederlandse deelnemers aantrok. Afsluiten gebeurde met een leerrijke rondleiding in het museum. 

Op 18 januari 2020, kort voor de uitbraak van de coronapandemie, organiseerde Joris samen met Noortje Jacobs en Ad Maas de winterbijeenkomst van 2020 in het mooie Teylers Museum. Centraal stond een van zijn geliefde onderzoeksdomeinen: de geschiedenis van wetenschappelijk publiceren. Zelf gaf hij een presentatie over artsen-redacteurs en piraterij in de Lage Landen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Deelnemers kregen na afloop van de presentaties de kans om een rondleiding te volgen door het museum, met aandacht voor zijn bijzondere tijdschriftencollectie.

Foto: Ilja Nieuwland

Ook de publicaties van Gewina belangden Joris aan. Mede dankzij zijn inspanningen zijn ze vandaag goed verankerd in Vlaanderen. In het recente verleden zocht hij bijvoorbeeld mee naar Belgische sponsoren en een Belgische hoofdredacteur voor het in 2020 gestichte Wonderkamer. Sinds de komst van Tinne Claes, die samen met Ad Maas de redactie van dit glossy magazine voor wetenschapsgeschiedenis op zich neemt, zit de Belgische verkoop van kopijen in de lift.

Laten we tenslotte de talrijke publicaties van Joris over thema’s binnen de wetenschapsgeschiedenis niet vergeten. In de afgelopen jaren schreef hij over zijn onderzoek voor verschillende publicatiekanalen van Gewina. Wie meer wil weten over de geschiedenis van medische genootschappen, tijdschriften en vaccinatie, kan nog steeds zijn bijdragen lezen in Wonderkamer, het tijdschrift Studium en de blog Shells and Pebbles.

Joris heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het feit dat België in ons Genootschap weer veel sterker op de voorgrond is gekomen. Bedankt, Joris, voor jouw jarenlange inzet!

Namens het bestuur van Gewina,

Jolien Gijbels en Ruben Verwaal

Bibliografie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PageLines