Call voor bijdragen Wonderkamer 3: Vertrouwen/wantrouwen in de wetenschap

Het derde nummer van het wetenschapshistorisch magazine Wonderkamer (juni 2021) staat in het teken van ‘Vertrouwen/wantrouwen in de wetenschap’. De redactie zoekt auteurs die belangrijk of vernieuwend onderzoek – of gewoon boeiende verhalen – over dit thema willen delen met een breed publiek. We zijn op zoek naar gevarieerde bijdragen: korte, rijk geïllustreerde artikelen (max. 2500 woorden), fotoreportages, interviews, objectbeschrijvingen etc. De voertaal is Nederlands.

Over het thema

De laatste jaren lijkt er sprake van een groeiend wantrouwen in de wetenschap: wetenschappelijke informatiebronnen en experts op het gebied van klimaatverandering, vaccinaties, epidemiologische modellen of stikstofdepositie worden betwist of van bevooroordeeldheid beschuldigd. Toch scoorde ‘de wetenschap’ in 2018 nog een 7,1 in een groot onderzoek van het Rathenau Instituut naar maatschappelijk vertrouwen in instituties, een cijfer dat ver uitstak boven dat voor de rechtspraak, media, politiek en bedrijfswereld. Veel mensen zien wetenschap ook nog als de oplossing voor allerlei problemen.

Hoe heeft de wetenschap deze positie kunnen verwerven en met welke (methodologisch, retorische, visuele) middelen houdt ze die in stand? Zijn er historische voorbeelden van een groot wantrouwen in ‘wetenschappelijke’ kennis of juist van momenten waarop het maatschappelijk vertrouwen gewonnen werd?

In dit themanummer komt een speciaal katern over vaccinaties, onder redactie van Tinne Claes.

Over Wonderkamer

Wonderkamer is hét glossy publieksmagazine voor wetenschapsgeschiedenis, uitgegeven door Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. Het tijdschrift verschijnt 2 x per jaar en is een podium voor belangrijk en vernieuwend onderzoek in de wetenschapsgeschiedenis in brede zin, geschreven voor een breed publiek en met oog voor actuele vragen die spelen in de samenleving. Zo stond het eerste nummer van Wonderkamer in het teken van koloniale wetenschap.

Deadline indienen voorstellen: 1 december 2020 (korte beschrijving van invalshoek, relevantie voor breder publiek en vorm)

Deadline indienen bijdragen: 1 februari 2021 

Publicatie: juli 2021, tegelijkertijd met The 9th Gewina Woudschoten Conference: Trust in Science and Technology.

Stuur je voorstel/bijdrage naar gewinamagazine@gmail.com

Voor meer informatie: https://www.gewina.nl/wonderkamer/ 

Cartoon van Tom Gauld in NewScientst. Duivel zegt tegen nieuwkomer: "Welcome to science hell, professor. This is Tony, he once saw something on the internet about your field of expertise and is going to spend eternity lecturing you on it."

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PageLines