Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


De najaarsbijeenkomst is op 11 december 2015 in Utrecht, met als thema: Universiteit en identiteit: Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten

Call for papers Show ▼


De zesde Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries is op 19-20 juni in conferentieoord Woudschoten. Het thema van de conferentie is: ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

De deadline voor registratie is 4 juni. Meer informatie is te vinden op de conferentiepagina Woudschoten VI.


 

In 1913 werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. De jubileumpagina uit 2013 staat nog online, evenals een verslag van de jubileumdag op 30 november 2013.


Giften aan Gewina aftrekbaar: de belastingdienst heeft Gewina erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.

 

[posts-for-page hide_images=’true’ num=’2′ read_more=’
Lees verder »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]