Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis, uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten voor zowel professionele historische onderzoekers als belangstellenden. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


Op 14 juni 2014 is de Gewina Voorjaarsvergadering, in Museum Vrolik in Amsterdam. Het thema van de dag is: ‘De rest is geschiedenis: hoe wetenschappelijke objecten historische collecties werden’. Het programma en praktische informative zijn hier te vinden.


Honderd jaar geleden werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. Om dat te vieren pakte het genootschap uit met een jubileumdag (verslag) op 30 november in Museum Boerhaave.  Een verslag is te vinden op het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum. De jubileumpagina staat ook nog online.

In een speciaal jubileumnummer van Studium leest u alles over 100 jaar wetenschapsgeschiedenis in de Lage Landen.

Noortje Jacobs kreeg de eerste Huygens-Descartes scriptieprijs uitgereikt en Ad Davidse ontving de erepenning van het genootschap voor zijn website Van Woorden en Wetenschap. Kees de Pater en Lodewijk Palm werden benoemd tot ereleden van Gewina voor hun decennialange inzet als respectievelijk penningmeester en secretaris.


Giften aan Gewina aftrekbaar: de belastingdienst heeft Gewina per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.

 

Call for papers – Symposium Spiegel of lachspiegel. De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen (12 december 2014; deadline 1 september 2014)

Universiteit, wetenschap, het studentenleven, ze worden in de bellettrie van het Nederlandse  taalgebied bepaald niet verwaarloosd. Van Klikspaan tot Marijke Harberts en Kees van der Pijl, van Simon Vestdijk tot Tymen Trolsky en J.J. Voskuil, Willem Frederik Hermans of Joke Hermsen heeft het genre van de campus novel verschillende gedaantes aangenomen, en in veel gevallen [...]
Lees verder »


Mededeling van de redactie: Studium in het digitale tijdperk

In april 2011 heeft het genootschap Gewina van NWO een subsidie weten te verwerven voor de omvorming van het tijdschrift Studium tot een digitaal ‘Open Access’ tijdschrift. Een tijdschrift is ‘Open Access’, wanneer de inhoud voor lezers zonder kosten online beschikbaar is. Kortom, men moet de artikelen in zijn geheel kunnen lezen, downloaden, kopiëren, distribueren [...]
Lees verder »


Older Entries »