Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


De voorjaarsvergadering wordt gehouden op 9 mei 2015 in de Sint Hippolytuskapel in Delft.

Het programma:
1000-1030            ontvangst
1030-1200

  • Huib Zuidervaart: Mathematische en Optische kennis in het 17e-eeuwse Delft
  • Dirk van Miert: Academisch erfgoed: opkomst en ondergang van het Festschrift
  • Piet Vree: Dirk Blankenbijl, stadsapotheker te Dordrecht

1200-1300            eenvoudige lunch
1300-1330            ledenvergadering (zie vergaderstukken in de bijlage)
1330-1500

  • Jenneke Krüger: Wiskundeonderwijs “tot oeffeninghe van het ingenieurschap ende andere mathematische conste”.
  • Alice Taatgen: De Groote Petrus Nannius van Alkmaar. De identificatie en herkomst van een oud geleerdenportret.
  • Tiemen Cocquyt: De oudste telescoop van Nederland

1500                     Bezoek Museum Prinsenhof, met rondleiding voor wie wil
aansluitend        Borrel in nabijgelegen café

Locatie: Sint Hipplolytuskapel, Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat) 2611 CG Delft

Aanmelden: Meldt u s.v.p. aan via office@gewina.nl, met vermelding of u een rondleiding wilt in het Prinsenhof en of u een Museumjaarkaart hebt.

Kosten: vrijwillige bijdrage (IBAN NL73INGB0000091341 of ter plaatse), en eigen toegang tot Museum Prinsenhof (€ 12,50 (of € 9.50 groepstarief), €2,50 met museumjaarkaart).


Op 13 december 2014 was de najaarsbijeenkomst in Utrecht, met als thema: Spiegel of Lachspiegel: De Betekenis van de Campus Novel voor de Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Zie hier het programma.


Op 14 juni 2014 was de Gewina Voorjaarsvergadering, in Museum Vrolik in Amsterdam. Het thema van de dag was: ‘De rest is geschiedenis: hoe wetenschappelijke objecten historische collecties werden’. Het programma is hier te vinden.


In 1913 werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. De jubileumpagina uit 2013 staat nog online, evenals een verslag van de jubileumdag op 30 november 2013.


Giften aan Gewina aftrekbaar: de belastingdienst heeft Gewina per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.

 

Call for Papers: 6th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries (Woudschoten, 19-20 June 2015; Deadline: 1 February 2015)

On 19-20 June 2015, Gewina will organize the sixth biannual meeting at the Woudschoten conference centre. Participants are invited to submit a proposal for a contribution to this two-day meeting. The theme of the conference is ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

In addition to written texts, historians of...


Older Entries »