“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


Gewina Najaarsbijeenkomst 2015

De najaarsbijeenkomst vindt plaats op 11 december 2015 in Utrecht, met als thema: Universiteit en identiteit: Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten


Lees verder »

Call for Papers ‘Universiteit en identiteit. Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten’ (11 december 2015)

Tegenwoordig staan aan de universiteiten de ‘kleine talen’ onder druk. In de jaren 1980 waren het andere studies. Toen dwong minister Deetman de universiteiten tot het maken van afspraken over de verdeling van studierichtingen en van onderzoeksvelden. Hem zou dit structurele bezuinigingen opleveren, de universiteiten een duidelijker profiel. Deetman was niet de eerste minister van [...]
Lees verder »


Zesde Gewina-Woudschotenconferentie 2015

De zesde Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries is op 19-20 juni in conferentieoord Woudschoten. Het thema van de conferentie is: ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

De deadline voor registratie is 4 juni. Meer informatie is te vinden op de conferentiepagina Woudschoten VI.


Lees verder »

Giften aan Gewina aftrekbaar

De belastingdienst heeft Gewina erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.


Lees verder »

Oproep: Huygens-Descartes Scriptieprijs voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Deadline: 15 september 2015)

Op 11 december 2015 zal Gewina, het genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, de tweede Huygens-Descartes Scriptieprijs uitreiken. Wij nodigen u uit om scripties in te zenden.


Lees verder »

Older Entries »

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.