“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


Esther van Gelder nieuwe redactiesecretaris Studium

Esther van Gelder is deze zomer begonnen als redactiesecretaris van Studium, als opvolger van Huib Zuidervaart. In de komende maanden zal ze plannen maken om het tijdschrift nieuw élan te geven.


Lees verder »

Pepijn Lewis wint Huygens- Descartes Scriptieprijs 2015

De Huygens- Descartes Scriptieprijs 2015, uitgereikt door Gewina, is toegekend aan Pepijn Lewis (UvA) voor zijn scriptie Geenzins verwaarloosbaar: Een eeuw van Nederlands risicobeleid rond overstromingen. De jury prees het interdisciplinaire karakter van de scriptie, waarin Lewis met een vlotte pen de onderliggende assumpties binnen de totstandkoming van het Nederlandse overstromingsbeleid problematiseerde.


Lees verder »

Gewina Najaarsbijeenkomst 2015

De najaarsbijeenkomst vindt plaats op 11 december 2015 in Utrecht, met als thema:

Universiteit en identiteit 

Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten

Aan de universiteiten staan de ‘kleine talen’ weer eens onder druk. In de academische wereld is dit geen nieuw verschijnsel, al gaat het niet steeds over dezelfde disciplines. In de [...]
Lees verder »


Call for Papers ‘Universiteit en identiteit. Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten’ (11 december 2015)

Tegenwoordig staan aan de universiteiten de ‘kleine talen’ onder druk. In de jaren 1980 waren het andere studies. Toen dwong minister Deetman de universiteiten tot het maken van afspraken over de verdeling van studierichtingen en van onderzoeksvelden. Hem zou dit structurele bezuinigingen opleveren, de universiteiten een duidelijker profiel. Deetman was niet de eerste minister van [...]
Lees verder »


Zesde Gewina-Woudschotenconferentie 2015

De zesde Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries is op 19-20 juni in conferentieoord Woudschoten. Het thema van de conferentie is: ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

De deadline voor registratie is 4 juni. Meer informatie is te vinden op de conferentiepagina Woudschoten VI.


Lees verder »

Older Entries »

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.