Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


De najaarsbijeenkomst is op 13 december 2014 in Utrecht, met als thema: Spiegel of Lachspiegel: De Betekenis van de Campus Novel voor de Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Meer informatie staat hieronder, maar u kunt ook op de titel klikken.

Op 14 juni 2014 was de Gewina Voorjaarsvergadering, in Museum Vrolik in Amsterdam. Het thema van de dag was: ‘De rest is geschiedenis: hoe wetenschappelijke objecten historische collecties werden’. Het programma is hier te vinden.


In 1913 werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. De jubileumpagina uit 2013 staat nog online, evenals een verslag van de jubileumdag op 30 november 2013.


Giften aan Gewina aftrekbaar: de belastingdienst heeft Gewina per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.

 

Call for papers – Symposium Spiegel of lachspiegel. De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen (12 december 2014; deadline 1 september 2014)

Universiteit, wetenschap, het studentenleven, ze worden in de bellettrie van het Nederlandse  taalgebied bepaald niet verwaarloosd. Van Klikspaan tot Marijke Harberts en Kees van der Pijl, van Simon Vestdijk tot Tymen Trolsky en J.J. Voskuil, Willem Frederik Hermans of Joke Hermsen heeft het genre van de campus novel verschillende gedaantes aangenomen, en in veel gevallen [...]
Lees verder »


Mededeling van de redactie: Studium in het digitale tijdperk

In april 2011 heeft het genootschap Gewina van NWO een subsidie weten te verwerven voor de omvorming van het tijdschrift Studium tot een digitaal ‘Open Access’ tijdschrift. Een tijdschrift is ‘Open Access’, wanneer de inhoud voor lezers zonder kosten online beschikbaar is. Kortom, men moet de artikelen in zijn geheel kunnen lezen, downloaden, kopiëren, distribueren [...]
Lees verder »


Older Entries »