Welkom

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


De najaarsbijeenkomst is op 13 december 2014 in Utrecht, met als thema: Spiegel of Lachspiegel: De Betekenis van de Campus Novel voor de Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen.

De bijeenkomst is van 10-17 uur in de Eetkamer van Universiteitsbibliotheek Binnenstad, Drift 27, 3512 BR Utrecht. Deelname is gratis; u kunt zich opgeven bij l.j.dorsman@uu.nl of p.j.knegtmans@uva.nl.

Zie hier het programma.


Op 14 juni 2014 was de Gewina Voorjaarsvergadering, in Museum Vrolik in Amsterdam. Het thema van de dag was: ‘De rest is geschiedenis: hoe wetenschappelijke objecten historische collecties werden’. Het programma is hier te vinden.


In 1913 werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. De jubileumpagina uit 2013 staat nog online, evenals een verslag van de jubileumdag op 30 november 2013.


Giften aan Gewina aftrekbaar: de belastingdienst heeft Gewina per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan Gewina aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.

 

Call for Papers: 6th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries (Woudschoten, 26-27 June 2015; Deadline: 1 February 2015)

On 26-27 June 2015, Gewina will organize the sixth biannual meeting at the Woudschoten conference centre. Participants are invited to submit a proposal for a contribution to this two-day meeting. The theme of the conference is ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

In addition to written texts, historians of...


Older Entries »