Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek

13 december 2013: najaarsvergadering, Kanunnikenzaal Utrecht

Een groep studenten in de biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit weigerde in 2005 om zich te verdiepen in de evolutietheorie, omdat die in strijd was met hun geloof. De zaak leidde tot commotie en een publiek debat over evolutie en Intelligent Design, waarin naast onderzoekers ook toenmalig minister Maria van der Hoeven van Onderwijs zich mengde. De spanning tussen geloof en wetenschap was weer helemaal terug, lijkt het. Maar is dit wel een juiste constatering? Is die spanning wel ooit helemaal weg geweest? Daarover gaat het symposium ‘Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815’, dat op 13 december plaatsvindt in Utrecht.

Organisatoren zijn het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina, het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (UU) en de Commissie Geschiedschrijving UvA.

Programma

10.00 uurOntvangst
10.30Opening door de voorzitter, Leen Dorsman (UU)
10.45Herman Paul (UL en RuG):Waarheidsliefde. Een negentiende-eeuwse constellatie van geloof en wetenschap
11.15Wouter Marchand (RuG):De rijksstudiebeurzen en de religieuze homogeniteit van de universiteiten in Nederland, 1815-1945
11.45Jan Brabers (RU):‘Vóór alles de echt wetenschappelijke methode’? Kwesties rond de benoeming van de hoogleraren theologie aan de Roomsch Katholieke Universiteit te Nijmegen in oprichting, 1919-1923
12.15Vragen en debat
12.30Lunchpauze. Tijdens de lunchpauze vindt de huishoudelijke vergadering plaats van het genootschap Gewina
13.30Ab Flipse (VU):‘VU tussen twee vuren.’ De Vrije Universiteit als christelijke universiteit, 1968-1980
14.00Rik Peels (VU):Theologie als verantwoord spreken over God
14.30Pauze
15.00Sijbolt Noorda:Kat in een vreemd pakhuis of kind aan huis? De positie van de theologie aan de Nederlandse universiteiten sinds 1980
15.30Floris van den Berg (UU):Religiekritiek op de universiteit. Academisch atheïsme in Nederland
16.00Slotdebat
16.30Presentatie van de bundel De menselijke maat in de wetenschap. De geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, de negende congresbundel en de elfde titel in de reeks Universiteit & Samenleving
PageLines