Scriptieprijs: Oproep voor inzendingen

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de negende Gewina Woudschoten Conferentie op 17 en 18 juni 2022 te Zeist zal deze prijs voor de vierde keer uitgereikt worden. 

Door middel van deze oproep nodigen wij u uit om scripties in te zenden. De prijs bestaat uit € 750,-. Bovendien wordt de winnaar hulp aangeboden bij het omvormen van de scriptie tot een wetenschappelijk artikel, indien de gelauwerde de wens tot publiceren koestert. 

In aanmerking komen masterscripties over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, van studenten die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2021 afstudeerden aan een Nederlandse of Belgische universiteit.

De deadline voor inzendingen is 15 december 2021. De scriptie kan geanonimiseerd opgestuurd worden naar office@gewina.nl onder vermelding van “Scriptieprijs 2022”. Noem alstublieft in de begeleidende e-mail de naam van de auteur en genoten opleiding. 

De inzendingen worden gejureerd door:

  • prof. dr. Kaat Wils (Katholieke Universiteit Leuven)
  • prof. dr. Dirk van Delft (Universiteit Leiden)
  • dr. Fenneke Sysling (Universiteit Leiden)
  • dr. Lukas Verburgt (Universiteit Utrecht)

Voor vragen kunt u terecht bij Dr. Marieke Hendriksen, marieke.hendriksen@huc.knaw.nl

De Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis wordt mede mogelijk gemaakt door het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie (UU) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

PageLines