Meer dan vijftig jaar Nederlands-Belgisch wetenschapshistorisch onderzoek online

Bijna 1400 artikelen – geschreven door professionele wetenschapshistorici en liefhebbers, meestal leden  van de genootschappen Gewina en Zuid-Gewina – zijn hier volledig door te bladeren, te downloaden en full text te doorzoeken. Ontdek meer dan vijftig jaar onderzoek over de geschiedenis van geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek. (Her)lees bijvoorbeeld belangrijke artikelen over de wiskundige cultuur in de Lage Landen in Scientiarum Historia. Of volg hoe het begrip ‘cultuur’ de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis binnensloop eind jaren tachtig, bijvoorbeeld in het themanummer over de ‘twee culturen’ van Gewina.

Wetenschapshistorisch tijdschrift Studium is in 2008 opgericht na de fusie van twee andere tijdschriften: het Nederlandse Gewina: Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (1978-2007) en het Belgische Scientiarum Historia: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde (1959-2006). De digitale archieven van deze voorgangers zijn nu ontsloten in de Resources database van het Huygens ING (KNAW).

Gewina: Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

Scientiarum Historia: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde

Resources is een toegang tot een grote hoeveelheid (retro-)gedigitaliseerde boeken, tijdschriften en andere publicaties op het gebied van Nederlandse Geschiedenis, ontwikkeld door het Huygens ING.

De twee wetenschapshistorische tijdschriften werden gedigitaliseerd en ontsloten met financiële steun van NWO, genootschap Gewina en het Huygens ING.

 

PageLines