Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden. 

Door middel van deze oproep nodigen wij u uit om scripties in te zenden. De prijs bestaat uit €750. Bovendien wordt de winnaar hulp aangeboden bij het omvormen van de scriptie tot een wetenschappelijk artikel, indien de gelauwerde de wens tot publiceren koestert. 

In aanmerking komen masterscripties over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, van studenten die tussen 31 augustus 2015 en 31 augustus 2018 afstudeerden aan een Nederlandse of Belgische universiteit.

De deadline voor inzendingen is 31 december 2018. De scriptie kan geanonimiseerd opgestuurd worden naar s.c.j.r.broere@uva.nl onder vermelding van “Scriptieprijs 2019”. Vernoem alstublieft in de begeleidende email de naam van de auteur en genoten opleiding. 

De inzendingen worden gejureerd door:

dr. Hieke Huistra (Universiteit Utrecht)

dr. Djoeke van Netten (Universiteit van Amsterdam)

dr. Jetze Touber (Universiteit Gent)

prof. dr. Geert Vanpaemel (Katholieke Universiteit Leuven)

 De Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis wordt mede mogelijk gemaakt door het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie (UU) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Voor vragen kunt u terecht bij:

 Sebastiaan Broere, s.c.j.r.broere@uva.nl

PageLines