Erepenning en onderscheiding voor Huib Zuidervaart

Op vrijdag 22 September werd Huib Zuidervaart, voormalige redactiesecretaris van Studium, geeerd voor zijn verdiensten voor de wetenschapsgeschiedenis.

Allereerst kreeg hij een boek aangeboden: Dingen die ergens toe dienen, met meer dan veertig essays over wetenschapshistorische objecten, gemodelleerd naar de rubriek ‘Doos van Pandora’ in Studium. Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Verloren.

Vervolgens verscheen de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, om Huib te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn verdiensten voor wetenschapshistorisch erfgoed en zijn vele werk voor genootschappen als het Zeeuwsch Genootschap, het Natuurkundig Gezelschap Middelburg, en niet in de laatste plaats Gewina.

Tot slot overhandigde Leen Dorsman, oud-voorzitter van Gewina (hij is zojuist opgevolgd door Dirk van Miert), Huib de erepenning van het genootschap, als erkenning van zijn werk voor het genootschap en het tijdschrift. Als redactiesecretaris heeft hij het nieuwe Studium vormgegeven en jarenlang met verve geleid. Hij heeft de overgang naar Open Access begeleid, en alle oude nummers digitaal beschikbaar laten maken . Bovendien heeft hij zelf vele artikelen, recensies, en voordrachten bijgedragen. Er was dan ook geen discussie in het bestuur: iedereen was het erover eens dat hij de erepenning meer dan verdiende.

PageLines