Academisch erfgoed in Vlaanderen

Voorjaarsvergadering ‘Academisch erfgoed in Vlaanderen’

24 mei 2013, Leuven

Locaties:  Hollands College (http://www.kuleuven.be/hollandscollege), Museum HistarUZ  (http://www.uzleuven.be/histaruz/museum)

Programma :

Vanaf 10:30 ontvangst met koffie

11:00        Geert Vanpaemel, De koninklijke campus van Leuven

11:30        Joris Snaet, Het Theatrum anatomicum van de Oude Universiteit van Leuven

12:00        Mark Derez, Album van een wetenschappelijke wereld. Presentatie van een onbekend fotoalbum van omstreeks 1900

12 :30       Lunch

Aansluitend: huishoudelijke vergadering van Gewina; de agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn binnenkort te vinden op www.gewina.nl.

14 :00       Isabel Rotthier, Inventarisering van de academische collecties in Vlaanderen: stand van zaken

14:40        Marike van Roon, Academisch Erfgoed in Nederland

15:30        Bezoek aan de collectie van HistarUZ en het Anatomisch Theater

Afsluiting, borrel

PageLines