Mededeling van de redactie: Studium in het digitale tijdperk

In april 2011 heeft het genootschap Gewina van NWO een subsidie weten te verwerven voor de omvorming van het tijdschrift Studium tot een digitaal ‘Open Access’ tijdschrift. Een tijdschrift is ‘Open Access’, wanneer de inhoud voor lezers zonder kosten online beschikbaar is. Kortom, men moet de artikelen in zijn geheel kunnen lezen, downloaden, kopiëren, distribueren en ernaar kunnen verwijzen (met permalinks). Aan die omvorming is de afgelopen maanden hard gewerkt. Daarmee wordt Studium een van de eerste in Nederland uitgegeven tijdschriften op het gebied van de humaniora die op deze manier beschikbaar zal komen. Voor de leden van Gewina verandert er overigens weinig: het tijdschrift zal gewoon nog op de vertrouwde manier worden gedrukt en verspreid. De artikelen in het tijdschrift zullen echter nu ook digitaal ter beschikking komen. Dat zal gebeuren via Igitur Publishing, een dochterinstelling van de Universiteit Utrecht, die als ‘digitale uitgever’ zal fungeren. Via Igitur Publishing zullen ook de geretrodigitaliseerde uitgaven van de eerder door het genootschap Gewina uitgegeven tijdschriften beschikbaar komen.

Dit alles brengt wel enige veranderingen in opmaak met zich mee. Ieder artikel zal vooraan voorzien worden van een ‘header’. Ook de Engelstalig ‘Summary’ zal naar een andere plek verhuizen. Voortaan zal bovenaan ieder artikel een ‘abstract’ prijken, d.w.z. ook de stukken uit de ‘Doos van Pandora’ krijgen voortaan zo’n Engelstalig abstract. Ten slotte zullen ook een paar ‘keywords’ worden toegevoegd, ter karakterisering van
de inhoud van het betreffende stuk. Deze Engelse termen verwijzen vooral naar de website waarmee het tijdschrift digitaal zal worden ontsloten. De voertaal van Studium blijft uiteraard gewoon zoals die was. De primaire talen blijven Nederlands en Frans, terwijl af en toe ook Engelstalige bijdragen een plek in het tijdschrift kunnen vinden.

Zo zal toevalligerwijs het eerstvolgende nummer (dat ook al in ‘Open Access’ zal uitkomen) geheel Engelstalig zijn. Het bevat de gebundelde bijdragen aan een van de in Belgie gehouden conferenties over het thema ‘Circulation of Knowledge’. Dit themanummer van Studium heeft de titel Networks and Institutions in the Circulation of Knowledge. Hierin zullen de volgende bijdragen verschijnen: Andrea Ubrizsy Savoia, ‘Federico Cesi (1585-1630) and the Correspondence Network of his Accademia dei Lincei’; Samuel Gessner, ‘The Conception of a Mathematical Instrument and its Distance from the Material World: the ‘Pantometra’ in Lisbon, 1638’; Mihnea Dobre, ‘Early Cartesianism and the Journal des Sçavans, 1665-1671’ en Geert Vanpaemel, ‘The Louvain Printers and Establishment of the Cartesian Curriculum’.

Namens de redactie,

Huib Zuidervaart

PageLines