TGGWNT / Gewina (1978–2007)

Het tijdschrift Gewina was dertig jaar lang (van 1978 tot 2007) het officiële orgaan van het genootschap met dezelfde naam, dat tot en met 2007 de geschiedenis van de geneeskunde, de wiskunde en natuurwetenschappen en de techniek bestreek.

Het Tijdschrift voor de geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (TGGNWT, later herdoopt tot Gewina), richtte zich speciaal op de wetenschapsgeschiedenis in Nederland en de voormalige koloniën, zonder dit echt als een inperking te hanteren. Gewina plaatste, naast onderzoeksartikelen , ook bijdragen van uiteenlopende aard. Over archief-vondsten en bijzondere collecties kon bericht worden in ‘De doos van Pandora’. Nieuwe literatuur over de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap en werk van Nederlandse wetenschapshistorici is besproken in de rubriek ‘Boekbesprekingen’. De laatste jaren publiceerde Gewina tenslotte een jaarlijkse bibliografie van de Nederlandse wetenschapshistorische literatuur onder de titel ‘Signalementen’. Deze bibliografie is overgenomen door de Bibliografie van de Nederlandse Geschiedenis.

Gewina werd van 1978 tot 1992 uitgegeven door Rodopi (Amsterdam) en verscheen tussen 1992 en 2011 bij Erasmus Publishing te Rotterdam.

Archief

Ga hier naar het archief van Gewina op de site van het Huygens ING.

Meer weten over het ontstaan en ontwikkeling van Gewina? Lees: Rienk Vermij, “Tussen liefhebbers en professionals. Het ‘groene tijdschrift’, 1978–2007“.  Studium, 12(4) 2019, pp.218–225.

PageLines