Geschiedenis van Gewina

Het genootschap Gewina is in 1913 opgericht onder de naam “Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur-, en Wiskunde”, op initiatief van E.C. van Leersum en J.A. Vollgraff.

Na enige naamsveranderingen werd dat het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek, afgekort GeWiNa. Dat was ook de naam van een nieuwsbrief die vanaf 1957 aan de leden werd gestuurd. In 1978 werd dat een kwartaaltijdschrift met wetenschappelijke artikelen. De lange titel TGGNWT: Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek is in 1992 omgezet in de naam Gewina.

Vanaf 1913 zijn er vrijwel elk jaar twee bijeenkomsten geweest waar leden elkaar vertelden over historisch onderzoek, bijzondere wetenschappelijke objecten, of andere onderwerpen. Het aantal leden varieerde in de loop van de eeuw van ongeveer tweehonderd tot meer dan vijfhonderd.

In 2008 fuseerde het genootschap met drie zusterverenigingen: het Belgische Zuid-Gewina, de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis en het Belgische Studium Generale. De publicaties van alle verenigingen, waaronder Gewina,  gingen op in een nieuw tijdschrift: Studium. 

Zuid Gewina

Zuid-Nederlandse Genootschap der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen (Zuid Gewina) werd in 1960 opgericht op initiatief van prof. dr. P. Van Oye.

Het genootschap begon met 33 ‘Stichtende leden’. Net als ‘Noord Gewina’ organiseerde het Zuidelijke genootschap twee bijeenkomsten per jaar. Daarnaast organiseerde ze samen met Noord Gewina ‘Beneluxcongressen’, waarvan de laatste in 1998 was.

Als uitgave verzorgde Zuid-Gewina in twee fasen (1959–1971, resp. 1990–2006) het tijdschrift Scientiarum Historia.

Universiteitsgeschiedenis & Studium Generale

Het Belgische Studium Generale is voortgekomen uit de Contactgroep Universiteitsgeschiedenis/Groupe de contact histoire des université. Deze Contactgroep hield in 1995 zijn laatste vergadering. Reden voor de opheffing was het stopzetten van de (bescheiden) subsidie vanwege het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO).

Om toch enige continuiteit te waarborgen is tijdens de laatste vergadering van de Contactgroep een (feitelijk) nieuwe vereniging gesticht, met de naam Studium generale.

De vereniging werkte actief samen met haar Nederlandse evenknie, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis. Samen verzorgden ze de uitgave van de Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis / Lettre d’information sur l’histoire des universités, die twee keer per jaar verscheen.

Gedenkboek

Wil je meer weten? In 2013 is ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een jubileumboek uitgegeven.

D. Baneke, A. Fintelman en H. Zuidervaart (eds.),Wonderen zijn verricht door de geestdrift van de stichters’: impressies van een eeuw wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen, Studium 6 (2013).

Eerdere gedenkboeken zijn:

Gewina Plakboek

In 1943 werd Ir. J. Voskuil (1906–1989) lid van het genootschap GeWiNa. Een plakboek met genootschappsstukken, dat hij bijhield gedurende zijn lidmaatschap, werd na zijn dood door Voskuils zoon aan het genootschap aangeboden. We hebben voor deze site een selectie uit deze bron gemaakt, die een goed inzicht verschaft van het genootschapsleven in het derde kwart van de twintigste eeuw.

U kunt op één van de foto’s klikken en vervolgens met behulp van de pijlen verder gaan.

PageLines