Huishoudelijke vergadering, 29 november 2018

De volgende Huishoudelijke Vergadering van Gewina zal plaatsvinden tijdens de najaarsbijeenkomst op 29 november 2018. Tijdstip: 12:40-14:00 uur Locatie: VU Amsterdam Hoofdgebouw, zaal: PThU-zaal, 1e etage: 1E24 Agenda HHV najaar 2018 Notulen HHV 21 april 2018 Aan- en afmelden via office[at]gewina.nl 

CALL FOR PAPERS: 8th Gewina Woudschoten Conference – Towards a History of Knowledge

(Zeist near Utrecht, 21-22 June 2019; Deadline for proposals: 15 January 2019) On 21-22 June 2019 Gewina, the Belgian-Dutch Society for the History of Science and Universities, will hold its 8thbiannual meeting in the Woudschoten Hotel & Conference Centre (Zeist). This two-day conference brings together historians of science, medicine, and technology; historians of scholarship and universities; and all those from other fields with an interest in the history of knowledge. The theme of this year’s conference is: Towards a History of Knowledge The Gewina Woudschoten Conference coincides with the launch of the Journal for the History of Knowledge, the new official journal of Gewina. The scope of JHoKserves to delineate the theme of the conference:…

Congres en najaarsbijeenkomst: 29 november 2018

Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verrezen aan de rand van de universiteitssteden moderne laboratoria, ziekenhuizen en andere universiteitsgebouwen, waardoor soms compleet nieuwe stadsdelen ontstonden. Door de bouw van deze gebouwencomplexen veranderde de uitstraling van de universiteit volledig. Op donderdag 29 november 2018 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van deze universiteitscampussen. Tijdens deze dag zal gekeken worden naar de achterliggende idealen, de bouw, besluitvorming en ontwikkeling, maar ook naar gevolgen van deze nieuwe huisvesting; heeft de inrichting van de campus bijvoorbeeld invloed gehad op de wijze waarop onderzoek en onderwijs zich aan een specifieke…

Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:   In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden.  Door middel van deze oproep nodigen wij u uit om scripties in te zenden. De prijs bestaat uit €750. Bovendien wordt de winnaar hulp aangeboden bij het omvormen van de scriptie tot een wetenschappelijk artikel, indien de gelauwerde de wens tot publiceren koestert.  In aanmerking komen masterscripties over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, van studenten die tussen 31 augustus 2015 en 31 augustus 2018 afstudeerden aan een…

Terugkijken om vooruit te zien

Een studiemiddag over de historische strafrechtspleging en criminologie Vrijdag 23 november, 12.45 – 17.00 uur. Locatie: Gravensteen, Universiteit Leiden, Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden (zie voor info over deze oude gevangenis en executieplaats: https://www.universiteitleiden.nl/locaties/gravensteen#tab-1) In november 2017 vond in de oude Bredase rechtbank een tweedaagse, mooie, inspirerende bijeenkomst onder de titel ‘De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis’plaats. Het idee was de werkgroep strafrechtsgeschiedenis weer nieuw leven in te blazen, met als doel beter van elkaars werk – in onderzoek en onderwijs – op de hoogte te zijn, effectiever samen te werken en te kijken hoe in het buitenland de brede geschiedenis van strafrecht(spleging) en criminologie wordt aangepakt. Dit initiatief bleek zeer succesvol: In het voorjaar van…

Vacature: student-bestuurslid

Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis doet een oproep aan studenten in Nederland en België om voor een periode van 2 jaar aan te treden als bestuurslid. Het bestuur is recentelijk grotendeels verjongd. Momenteel is Gewina bezig een nieuw open access tijdschrift, Journal for the History of Knowledge, op te zetten en een jaarboek te ontwikkelen i.s.m. erfgoedinstellingen. Ook zal op termijn de website vernieuwd worden. Gewina wil graag bekender worden bij studenten en aantrekkelijker voor hen worden door het opzetten van activiteiten die bij uitstek voor studenten interessant zijn. De kandidaat dient een achtergrond te hebben in de geschiedenis van kennis: dat kan een HPS student zijn, maar ook iemand die een…

Save the date: Gewina Woudschoten, 21-22 juni 2019

Zet vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 alvast in uw agenda! Dan zal namelijk de achtste internationale Gewina Woudschoten conferentie plaatsvinden. Het thema is Towards a History of Knowledge, de call for papers volgt in oktober. 

27-28 September: Isaac Beeckman in Context. Science, the Arts, and Culture in the Early Dutch Republic

1618 was a crucial year in what is now known as the Scientific Revolution. In September of that year the Dutch artisan, theologian, schoolmaster and natural philosopher Isaac Beeckman (1588-1637) was promoted to doctor of medicine in the French city of  Caen. To his dissertation he added a number of Corrolaria in which Beeckman laid down the principles of a new and revolutionary way to account for natural phenomena, the mechanical philosophy. Then, in November 1618, Beeckman met the young military officer René Descartes in the city of Breda. In a series of highly stimulating conversations he put Descartes on the track towards his own philosophy of nature. The rest is history. On September 27…

Voorjaarsbijeenkomst 21 april: het onooglijke instrument, Rijksmuseum Boerhaave

Gewina bezoekt voor de voorjaarsbijeenkomst van 2018 op zaterdag 21 april het recent heropende Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Uiteraard staat een rondleiding door de vernieuwde opstelling op het programma. Daarnaast besteden we met een serie korte lezingen aandacht aan objecten die een doorsnee bezoeker nooit te zien zal krijgen – nu niet, vroeger niet en ook niet in een toekomstige museuminrichting. Sommige objecten zijn nu eenmaal te klein of te groot, te ingewikkeld, simpelweg te lelijk, ethisch ‘besmet’ of ronduit gevaarlijk. Dit neemt niet weg dat dergelijke onooglijke objecten net zo bijzonder en waardevol kunnen zijn als de glimmende topstukken die wel in de vitrines staan te pronken. De sprekers brengen een ode aan een aantal…

Winterbijeenkomst tussen kunst en wetenschap, Enschede, zaterdag 27 januari 2018

Op zaterdag 27 januari organiseert genootschap Gewina een winterbijeenkomst en nieuwjaarsborrel in Enschede. We gaan naar Rijksmuseum Twenthe, waar een bijzonder tentoonstelling te zien is over Otto Marseus van Schrieck, alias ‘de snuffelaer’: een schilder die zich in de zeventiende eeuw bezighield met de studie en afbeelding van de ‘laagste schepselen’ der natuur: slangen, insecten, paddenstoelen. Eric Jorink – bijzonder hoogleraar Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715 (2006) – zal een introductie op Van Schrieck verzorgen. Na het bezichtigen van de tentoonstelling wandelen we naar Museum Twentse Welle voor een rondleiding door de natuurhistorische en techniekhistorische collectie. We sluiten de…

PageLines