Een Gewina-plakboek

In 1943 werd Ir. J. Voskuil (1906-1989) lid van het genootschap GeWiNa. Een plakboek met genootschappsstukken, dat hij bijhield gedurende zijn lidmaatschap, werd na zijn dood door Voskuils zoon aan het genootschap aangeboden. We hebben voor deze site een selectie uit deze bron gemaakt, die een goed inzicht verschaft van het genootschapsleven in het derde kwart van de twintigste eeuw.

U kunt op één van de foto’s klikken en vervolgens met behulp van de pijlen verder gaan.

PageLines