Call for Papers: 6th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries (Woudschoten, 19-20 June 2015; Deadline: 1 February 2015)

On 19-20 June 2015, Gewina will organize the sixth biannual meeting at the Woudschoten conference centre. Participants are invited to submit a proposal for a contribution to this two-day meeting. The theme of the conference is ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’. “Call for Papers: 6th Gewina Meeting of Historians of Science in the Low Countries (Woudschoten, 19-20 June 2015; Deadline: 1 February 2015)” verder lezen

Call for papers – Symposium Spiegel of lachspiegel. De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen (12 december 2014; deadline 1 september 2014)

Universiteit, wetenschap, het studentenleven, ze worden in de bellettrie van het Nederlandse  taalgebied bepaald niet verwaarloosd. Van Klikspaan tot Marijke Harberts en Kees van der Pijl, van Simon Vestdijk tot Tymen Trolsky en J.J. Voskuil, Willem Frederik Hermans of Joke Hermsen heeft het genre van de campus novel verschillende gedaantes aangenomen, en in veel gevallen rijke literatuur opgeleverd. “Call for papers – Symposium Spiegel of lachspiegel. De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen (12 december 2014; deadline 1 september 2014)” verder lezen

Jubileumdag 30 november

Honderd jaar geleden werd het Genootschap Gewina opgericht in Leiden. Om dat te vieren pakt het genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis uit met een jubileumdag op 30 november in Museum Boerhaave.

Op deze dag met het motto ‘kennis maken’ kunnen bezoekers zich verdiepen in de rijke geschiedenis van het genootschap, zijn er korte presentaties van leden en vooraanstaande wetenschapshistorici rondom wetenschapshistorisch erfgoed, onthult het genootschap een nieuw logo en een jubileumboek, en wordt de eerste Huygens-Descartes scriptieprijs uitgereikt. De Groningse hoogleraar en wetenschapsfilosoof Trudy Dehue, bekend van tv-optredens en haar boek De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen (2008), zal laten zien hoe ze in haar komende boek ‘Betere Mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar’ gebruik maakt van wetenschapsgeschiedenis ter verheldering van urgente maatschappelijke discussies.

De dag is gratis toegankelijk voor leden, andere belangstellenden betalen 10 euro. ‘s Avonds is er een feestelijk diner in de sfeer van het oprichtingsjaar 1913 (kosten 30 euro). Graag inschrijven vóór 15 november via het inschrijfformulier. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Stichting Historia MedicinaeMuseum Boerhaave en het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht.

Inschrijven

De inschrijving voor de jubileumdag is inmiddels gesloten. Wel kunt u contact opnemen met de secretaris van Gewina als u er graag alsnog bij wilt zijn. Hij zal dan kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Voorlopig programma

 • 12:15-13:00 Ontvangst met koffie en taart
 • 13:00-13:45 Plenaire opening (dagvoorzitter Frans van Lunteren)
  • Opening door Leen Dorsman (voorzitter Gewina) en Dirk van Delft (directeur Museum Boerhaave)
  • Onthulling nieuw logo
  • Aanbieden jubileumboek aan erelid Harry Snelders
  • Uitreiking scriptieprijs
 • 13:45-15:00 Keynotelezing door prof. dr. Trudy Dehue (Universiteit Groningen): Het maatschappelijk belang van gedegen wetenschapsgeschiedenis
 • 15:00-17:15 Feestelijk programma in het hele museum
  • “Levende Doos van Pandora”. Leden tonen hun favoriete wetenschapshistorische object op verschillende plekken in het museum.
  • Foto’s / filmvertoning in anatomisch theater
  • Gastsprekers over verleden en toekomst Gewina in anatomisch theater: Klaas van Berkel, Wijnand Mijnhardt, Geert Vanpaemel, Ida Stamhuis, Mart van Lieburg
 • 17:15-18:30 Borrel (en speciale ledenvergadering)
 • 18:30-21:00 Diner 1913

Datum en tijd:

Zaterdag 30 november 2013, 12.30-21.00 uur.

Plaats:

Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10,  2312 WC Leiden; www.museumboerhaave.nl

Meer informatie:

Esther van Gelder (esther.van.gelder@huygens.knaw.nl) of Marieke Hendriksen (m.m.a.hendriksen@rug.nl)

Mededeling van de redactie: Studium in het digitale tijdperk

In april 2011 heeft het genootschap Gewina van NWO een subsidie weten te verwerven voor de omvorming van het tijdschrift Studium tot een digitaal ‘Open Access’ tijdschrift. Een tijdschrift is ‘Open Access’, wanneer de inhoud voor lezers zonder kosten online beschikbaar is. Kortom, men moet de artikelen in zijn geheel kunnen lezen, downloaden, kopiëren, distribueren en ernaar kunnen verwijzen (met permalinks). Aan die omvorming is de afgelopen maanden hard gewerkt. Daarmee wordt Studium een van de eerste in Nederland uitgegeven tijdschriften op het gebied van de humaniora die op deze manier beschikbaar zal komen. Voor de leden van Gewina verandert er overigens weinig: het tijdschrift zal gewoon nog op de vertrouwde manier worden gedrukt en verspreid. De artikelen in het tijdschrift zullen echter nu ook digitaal ter beschikking komen. Dat zal gebeuren via Igitur Publishing, een dochterinstelling van de Universiteit Utrecht, die als ‘digitale uitgever’ zal fungeren. Via Igitur Publishing zullen ook de geretrodigitaliseerde uitgaven van de eerder door het genootschap Gewina uitgegeven tijdschriften beschikbaar komen.

Dit alles brengt wel enige veranderingen in opmaak met zich mee. Ieder artikel zal vooraan voorzien worden van een ‘header’. Ook de Engelstalig ‘Summary’ zal naar een andere plek verhuizen. Voortaan zal bovenaan ieder artikel een ‘abstract’ prijken, d.w.z. ook de stukken uit de ‘Doos van Pandora’ krijgen voortaan zo’n Engelstalig abstract. Ten slotte zullen ook een paar ‘keywords’ worden toegevoegd, ter karakterisering van
de inhoud van het betreffende stuk. Deze Engelse termen verwijzen vooral naar de website waarmee het tijdschrift digitaal zal worden ontsloten. De voertaal van Studium blijft uiteraard gewoon zoals die was. De primaire talen blijven Nederlands en Frans, terwijl af en toe ook Engelstalige bijdragen een plek in het tijdschrift kunnen vinden.

Zo zal toevalligerwijs het eerstvolgende nummer (dat ook al in ‘Open Access’ zal uitkomen) geheel Engelstalig zijn. Het bevat de gebundelde bijdragen aan een van de in Belgie gehouden conferenties over het thema ‘Circulation of Knowledge’. Dit themanummer van Studium heeft de titel Networks and Institutions in the Circulation of Knowledge. Hierin zullen de volgende bijdragen verschijnen: Andrea Ubrizsy Savoia, ‘Federico Cesi (1585-1630) and the Correspondence Network of his Accademia dei Lincei’; Samuel Gessner, ‘The Conception of a Mathematical Instrument and its Distance from the Material World: the ‘Pantometra’ in Lisbon, 1638’; Mihnea Dobre, ‘Early Cartesianism and the Journal des Sçavans, 1665-1671’ en Geert Vanpaemel, ‘The Louvain Printers and Establishment of the Cartesian Curriculum’.

Namens de redactie,

Huib Zuidervaart