Redactionele richtlijnen

Oriëntatie

Studium is een dubbel ‘peer-reviewed’ tijdschrift en publiceert onderzoeksartikelen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis, geneeskunde, techniek en universiteits¬geschiedenis.
Studium is het officiële tijdschrift van het Genootschap Gewina (opgericht 1913). Gewina benoemt de redactie van Studium. De procedures die door deze redactie worden gehanteerd staan omschreven in een redactiereglement dat door het bestuur van Gewina is vastgesteld.

Studium beperkt zich niet tot een bepaalde periode, op plaats. Zonder dit als een formele inperking te hanteren, besteedt Studium wel speciale aandacht aan de Lage Landen en hun voormalige koloniën. Behalve wetenschappelijke artikelen verwelkomt het tijdschrift ook archief¬vondsten, instrumentbeschrijvingen en dergelijke. Deze kunnen een plaats krijgen in de rubriek ‘De doos van Pandora’. ´Calls for papers´, korte mededelingen en andere kennisgevingen kunnen worden geplaatst op de website van Gewina ( HYPERLINK “http://www.gewina.nl” www.gewina.nl) of die van het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (www.dwc.knaw.nl).

Open Access-beleid

De volledige en vrije toegang tot dit tijdschrift staat het u toe om er kostenloos gebruik van te maken en draagt bij tot een wereldwijde uitwisseling van kennis.

Peer-review

Bijdragen die aan Studium worden aangeboden, dienen origineel te zijn en gebaseerd op innovatief onderzoek. Elke bijdrage wordt onderworpen aan een externe refereeprocedure. De redactie baseert haar beslissing op deze referee-rapporten. Boekenrecensies en bijdragen voor de sectie ‘De doos van Pandora’ worden door de redactie zelf beoordeeld.

Publicatiefrequentie

Studium wordt drie- a viermaal per jaar uitgegeven. De redactie tracht één maal per jaar een een nummer te verzorgen dat is gewijd aan een thema. De hoofdtalen van Studium zijn Nederlands en Frans, maar bijdragen in het Engels worden eveneens geaccepteerd.

Archivering

Alle nummers van Studium worden gepubliceerd in Open Access en zijn te verkrijgen vanaf de server van Igitur.