COVID-19: History of Science Goes Viral

Blog by Ruben Verwaal

On 27 March 2020, the UvA professor Claes de Vreese launched the “Social Science and Humanities & COVID-19 portal”. His aim was to showcase the expertise of academics working on health communication, trade and economic consequences, privacy and contract law, and numerous other useful topics. Surprisingly, scholars in the history of science and medicine were absent. 

So is history not useful? Does the history of epidemics – including past mistakes – not show us how we can cope with COVID-19 today?

“COVID-19: History of Science Goes Viral” verder lezen

Radiointerviews over de geschiedenis van zoönosen en ‘social distancing’: Floor Haalboom en Rina Knoeff

Op zondag 12 april waren ons huidig bestuurslid Floor Haalboom en ons voormalig bestuurslid Rina Knoeff in de uitzending van Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) op radio 1. In deze crisistijd van COVID-19 werden ze als experts geïnterviewd over de geschiedenis van zoönosen en ‘social distancing’.

“Radiointerviews over de geschiedenis van zoönosen en ‘social distancing’: Floor Haalboom en Rina Knoeff” verder lezen

Waarom Geert Wilders en Jaap van Dissel nooit samen een biertje drinken: Een historische analyse

Een blog van Ad Maas

Het overgrote deel van de bevolking steunt de Corona-maatregelen van de regering. Die laat zich weer influisteren door de experts van (vooral) het RIVM. Dit betekent dat we ons in deze crisis overleveren aan een ‘wetenschappelijke’ argumentatiewijze op basis van feiten en logisch consistente verbanden. Dit lijkt vanzelfsprekend. Maar een duik in de geschiedenis leert dat dit juist wonderlijk is, en niet onproblematisch. Kan natuurwetenschappelijk onderwijs de democratie ondersteunen?

“Waarom Geert Wilders en Jaap van Dissel nooit samen een biertje drinken: Een historische analyse” verder lezen