“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.


Meer dan vijftig jaar Nederlands-Belgisch wetenschapshistorisch onderzoek online

Bijna 1400 artikelen – geschreven door professionele wetenschapshistorici en liefhebbers, meestal leden  van de genootschappen Gewina en Zuid-Gewina – zijn hier volledig door te bladeren, te downloaden en full text te doorzoeken. Ontdek meer dan vijftig jaar onderzoek over de geschiedenis van geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek. (Her)lees bijvoorbeeld belangrijke artikelen over de wiskundige [...]
Lees verder »


Studium vol 9 no. 4 is verschenen

Het nieuwste nummer van Studium is in februari verschenen: Studium, volume 9, issue 4

Kijk hieronder voor de inhoudsopgave:


Lees verder »

Voorjaarsbijeenkomst, 22 april: HBS, de beste school ooit?

De Hoogere Burgerschool (HBS) heeft een legendarische reputatie: de beste school die Nederland ooit heeft gehad, met veel aandacht voor exacte vakken en moderne talen. De school, in 1863 opgericht door Thorbecke, was bedoeld voor toekomstige ingenieurs en ondernemers. Die zijn er ook opgeleid: de generatie die het moderne Nederland heeft vormgegeven. Maar ook veel [...]
Lees verder »


Nieuwe Studium online

Het nieuwste nummer van Studium, vol. 9, nr. 3 (2016) staat online: http://www.gewina-studium.nl/581/volume/9/issue/3/.

Artikelen / Articles

“De forensische wetenschap in Nederland (1800–1930): een terreinverkenning” Willemijn Ruberg & Nathanje Dijkstra “De sociale positie van stadsvroedvrouwen in vroegmodern Dordrecht” Patrick Naaktgeboren

De Doos van Pandora / La Boîte de Pandora

“De Russische vertalingen van Andreas Vesalius’ [...]
Lees verder »

Najaarsvergadering op Urk: 28 januari 2017

Om persoonlijke en logistieke redenen hebben we de najaarsvergadering, gepland voor 10 december, uit moeten stellen. Gelukkig kunnen we op zaterdagmiddag 28 januari alsnog naar het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk.

We zullen worden ontvangen door Mart van Lieburg, die ons ook zal rondleiden in de verschillende medische collecties die aan het Foksdiep zijn [...]
Lees verder »


Older Entries »