Contact en lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt met ingang van 1 januari 2010 EUR 37 per jaar.

Studenten, aio’s en oio’s kunnen lid worden voor EUR 24 per jaar. Leden van het Genootschap ontvangen het tijdschrift Studium gratis.

U kunt zich als lid opgeven via het secretariaat:

 • Gewina
  Gewina t.a.v. dr. D.M. Baneke
  VU FEW ALV
  De Boelelaan 1081
  1081 HV Amsterdam
  E-mail: office@gewina.nl