Over Gewina

Het Genootschap Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis (Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités) (opgericht in 1913) verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis.

Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten voor zowel professionele historische onderzoekers als belangstellenden.

Doelstelling
Het Genootschap GEWINA stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis der wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, alsmede het bevorderen van de rol van die geschiedenis in het maatschappelijke debat over de plaats van wetenschap en techniek in onze samenleving. Het Genootschap tracht deze doelstellingen te realiseren door het uitgeven van een tijdschrift en door het organiseren van vergaderingen, workshops en andere activiteiten.

Bestuur

  • Voorzitter: dr. Dirk van Miert (Universiteit Utrecht)
  • Secretaris: dr. Marieke Hendriksen (Universiteit Utrecht)
  • Penningmeester: Sebastiaan Broere MA (Universiteit van Amsterdam)
  • Communicatie: dr. Ruben Verwaal (Erasmus MC/Museum voor Communicatie)
  • dr. Ad Maas (Museum Boerhaave, Leiden)
  • dr. Joris Vandendriessche (KU Leuven)
  • dr. Noortje Jacobs (Erasmus Universiteit)
  • dr. Geert Somsen (Universiteit Maastricht)
  • Martijn van der Meer BA (Universiteit Utrecht)

Samenwerking
Gewina werkt samen met verschillende organisaties voor wetenschapsgeschiedenis, in het bijzonder:

Verantwoording
Gewina is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat donaties aan het genootschap aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van het genootschap.
RSIN: 804277655

Beleidsplan voor de komende jaren (voorjaar 2017)

Jaarverslag2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag-2015-16
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaaroverzicht 2017
Financieel jaaroverzicht 2016
Financieel jaaroverzicht 2015
Financieel jaaroverzicht 2014

Contactinformatie en informatie over lid worden

PageLines