Het Genootschap Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis (Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités) (opgericht in 1913) verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis.

Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten voor zowel professionele historische onderzoekers als belangstellenden.

Doelstelling
Het Genootschap GEWINA stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis der wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, alsmede het bevorderen van de rol van die geschiedenis in het maatschappelijke debat over de plaats van wetenschap en techniek in onze samenleving. Het Genootschap tracht deze doelstellingen te realiseren door het uitgeven van een tijdschrift en door het organiseren van vergaderingen, workshops en andere activiteiten.

Samenwerking
Gewina werkt samen met verschillende organisaties voor wetenschapsgeschiedenis, in het bijzonder:

Verantwoording
Gewina is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat donaties aan het genootschap aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting.
RSIN: 804277655

voor de komende jaren (begin 2017)

jaarverslag-2015-16
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Contactinformatie en informatie over lid worden

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.