Publications sur nous

  • D. Burger, Overzicht over de eerste 25 jaren (1913-1938) van de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde, gevestigd te Leiden. Amsterdam: 1938.
  • D. Burger, Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, gevestigd te Leiden. Amsterdam: 1948.
  • B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913-1963. S.l.: 1963.
  • Lodewijk C. Palm, Gids voor de Wetenschapsgeschiedenis. Gewina: 1997