Oproep: HBS: de beste school ooit?

De voorjaarsbijeenkomst 2017 zal worden gehouden op zaterdag 22 april 2017 van 10-17 uur, in het Onderwijsmuseum Dordrecht, met als onderwerp de Hoogere Burgerschool (HBS).

 

Oproep: Er is tijdens het symposium zowel ruimte voor historische lezingen (20 minuten) als voor korte persoonlijke bijdragen (max. 10 minuten). Kent u een bijzonder historisch verhaal over een HBS, kunt u iets vertellen over uw oude HBS-rekenliniaal of schoolschrift Duits, heeft een herinnering aan een fantastische scheikundeleraar? Laat het ons weten via office@gewina.nl.

“Oproep: HBS: de beste school ooit?” verder lezen

Call for papers 7th Gewina Conference

On 23 & 24 June 2017 the Society for the History of Science in the Low Countries, Gewina, will organize its seventh biannual meeting in the usual venue of Woudschoten, near Zeist. This two-day conference is intended to bring together those who share an interest in the history of science in the Netherlands, as well as discussing the current and future developments in the field. The 2017 meeting shall be devoted to Materiality, Museums and Media: History of Science, Presentation, and Outreach

“Call for papers 7th Gewina Conference” verder lezen

Pepijn Lewis wint Huygens- Descartes Scriptieprijs 2015

winnaar H-D2015

De Huygens- Descartes Scriptieprijs 2015, uitgereikt door Gewina, is toegekend aan Pepijn Lewis (UvA) voor zijn scriptie Geenzins verwaarloosbaar: Een eeuw van Nederlands risicobeleid rond overstromingen. De jury prees het interdisciplinaire karakter van de scriptie, waarin Lewis met een vlotte pen de onderliggende assumpties binnen de totstandkoming van het Nederlandse overstromingsbeleid problematiseerde.

“Pepijn Lewis wint Huygens- Descartes Scriptieprijs 2015” verder lezen

Gewina Najaarsbijeenkomst 2015

De najaarsbijeenkomst vindt plaats op 11 december 2015 in Utrecht, met als thema:

Universiteit en identiteit 

Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten

Aan de universiteiten staan de ‘kleine talen’ weer eens onder druk. In de academische wereld is dit geen nieuw verschijnsel, al gaat het niet steeds over dezelfde disciplines. In de jaren 1980 dwong minister Deetman de universiteiten tot het maken van afspraken over de verdeling van studierichtingen en van onderzoeksvelden. Hem zou dit structurele bezuinigingen opleveren, de universiteiten een duidelijker profiel. Maar Deetman was niet de eerste minister van Onderwijs die zoiets probeerde. Al in 1920 had zijn voorganger De Visser zijn zorgen geuit over de snelle groei van het aantal leerstoelen. Volgens hem hoefde niet elke rijksuniversiteit – want verder reikte zijn competentie niet – alle vakken te verzorgen.

“Gewina Najaarsbijeenkomst 2015” verder lezen