PhD and Postdoc position for the Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”

For the new 5-year Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”, led by Dr. Sietske Fransen, the Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History in Rome (Italy) seeks to appoint: 

– one postdoctoral researcher (2-year appointment)
– one pre-doctoral researcher (1-year appointment)

“PhD and Postdoc position for the Max Planck Research Group “Visualizing Science in Media Revolutions”” verder lezen

Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden. 

“Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis” verder lezen

Vacature: student-bestuurslid

Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis doet een oproep aan studenten in Nederland en België om voor een periode van 2 jaar aan te treden als bestuurslid.

Het bestuur is recentelijk grotendeels verjongd. Momenteel is Gewina bezig een nieuw open access tijdschrift, Journal for the History of Knowledge, op te zetten en een jaarboek te ontwikkelen i.s.m. erfgoedinstellingen. Ook zal op termijn de website vernieuwd worden. Gewina wil graag bekender worden bij studenten en aantrekkelijker voor hen worden door het opzetten van activiteiten die bij uitstek voor studenten interessant zijn.

De kandidaat dient een achtergrond te hebben in de geschiedenis van kennis: dat kan een HPS student zijn, maar ook iemand die een scriptie schrijft over bijvoorbeeld universiteitsgeschiedenis, het Italiaans humanisme, of boekgeschiedenis. Het verdient aanbeveling om een Research Master te (gaan) volgen.

Kandidaten worden aangemoedigd om vóór 1 november 2018 een motivatiebrief te schrijven aan de secretaris, Marieke Hendriksen (m.m.a.hendriksen@uu.nl) en hierin enkele suggesties te doen om Gewina bekender en aantrekkelijker te maken, met name onder studenten. Een eerste taak zal zijn om op korte termijn (binnen zes maanden) te inventariseren waar studenten behoefte aan hebben en naar aanleiding daarvan een beknopt een plan te schrijven voor een concrete activiteit, die nog vóór de zomer van 2019 kan plaatshebben.

De aanstelling is per 1 december 2018, en loopt tot 30 november 2020.  We wijzen erop dat er voor deze bestuurswerkzaamheden geen vergoeding wordt gegeven; net als voor alle overige bestuursleden is het werk pro deo. We vergaderen als bestuur 4 x per jaar, 18:00-21:00 te Rotterdam. Lopende zaken worden tussendoor grotendeels per e-mail geregeld.

Voor vragen kunt u zich richten tot de voorzitter, Dirk van Miert (d.k.w.vanmiert@uu.nl). 

 

Call for Papers: Isaac Beeckman in Context, 27-28 September 2018

1618 was a crucial year in what is now known as the Scientific Revolution. In September of that year the Dutch artisan, theologian, schoolmaster and natural philosopher Isaac Beeckman (1588-1637) was promoted to doctor of medicine in the French city of Caen. To his dissertation he added a number of Corrolaria in which Beeckman laid down the principles of a new and revolutionary way to account for natural phenomena, the mechanical philosophy. Then, in November 1618, Beeckman met the young military officer René Descartes in the city of Breda. In a series of highly stimulating conversations he put Descartes on the track towards his own philosophy of nature. The rest is history.

On September 27 and 28, 2018, an international conference, to be held at the premises of the University College Roosevelt in Middelburg, the Netherlands, will commemorate these pivotal moments of 1618.

“Call for Papers: Isaac Beeckman in Context, 27-28 September 2018” verder lezen