Nieuwe Studium online

Het nieuwste nummer van Studium, vol. 9, nr. 3 (2016) staat online: http://www.gewina-studium.nl/581/volume/9/issue/3/.

Artikelen / Articles

  • “De forensische wetenschap in Nederland (1800–1930): een terreinverkenning” Willemijn Ruberg & Nathanje Dijkstra
  • “De sociale positie van stadsvroedvrouwen in vroegmodern Dordrecht” Patrick Naaktgeboren

De Doos van Pandora / La Boîte de Pandora

  • “De Russische vertalingen van Andreas Vesalius’ (1514–1564) anatomische werken” Maurits Biesbrouck, Theodoor Goddeeris & Omer Steeno

Essay Review

  • “Geleerde uitgevers” Esther van Gelder

Boekbesprekingen / Comptes Rendus

Najaarsvergadering op Urk: 28 januari 2017

Om persoonlijke en logistieke redenen hebben we de najaarsvergadering, gepland voor 10 december, uit moeten stellen. Gelukkig kunnen we op zaterdagmiddag 28 januari alsnog naar het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk.

We zullen worden ontvangen door Mart van Lieburg, die ons ook zal rondleiden in de verschillende medische collecties die aan het Foksdiep zijn gevestigd. Verder zijn er nog een of twee medisch-historische lezingen, een ledenvergadering, en uiteraard een hapje vis.

Oproep: HBS: de beste school ooit?

De voorjaarsbijeenkomst 2017 zal worden gehouden op zaterdag 22 april 2017 van 10-17 uur, in het Onderwijsmuseum Dordrecht, met als onderwerp de Hoogere Burgerschool (HBS).

 

Oproep: Er is tijdens het symposium zowel ruimte voor historische lezingen (20 minuten) als voor korte persoonlijke bijdragen (max. 10 minuten). Kent u een bijzonder historisch verhaal over een HBS, kunt u iets vertellen over uw oude HBS-rekenliniaal of schoolschrift Duits, heeft een herinnering aan een fantastische scheikundeleraar? Laat het ons weten via office@gewina.nl.

“Oproep: HBS: de beste school ooit?” verder lezen

Najaarsbijeenkomst: Urk

Najaarsbijeenkomst 2016: medisch-historisch erfgoed op Urk

 

De najaarsbijeenkomst 2016 is een bezoek aan de medisch-historische collecties op Urk, op zaterdagmiddag 10 december 2016.

 

Aan het Foksdiep 2-8 op Urk huizen verschillende belangrijke medisch-historische erfgoedorganisaties, waaronder het Medisch Leesmuseum (de collectie van Mart van Lieburg), het Centrum voor Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (onder andere een deel van de collectie van het voormalige Koninklijk Instituut voor de Tropen), de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit en De Eenhoorn – Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed.

 

De middag bestaat onder meer uit een rondleiding, een inleiding over de achtergronden van de collectie, en natuurlijk een ledenvergadering (agenda en stukken zijn hier te vinden).