CALL FOR PAPERS: 8th Gewina Woudschoten Conference – Towards a History of Knowledge

(Zeist near Utrecht, 21-22 June 2019; Deadline for proposals: 15 January 2019)

On 21-22 June 2019 Gewina, the Belgian-Dutch Society for the History of Science and Universities, will hold its 8thbiannual meeting in the Woudschoten Hotel & Conference Centre (Zeist). This two-day conference brings together historians of science, medicine, and technology; historians of scholarship and universities; and all those from other fields with an interest in the history of knowledge. The theme of this year’s conference is:

Towards a History of Knowledge

“CALL FOR PAPERS: 8th Gewina Woudschoten Conference – Towards a History of Knowledge” verder lezen

Congres en najaarsbijeenkomst: 29 november 2018

Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verrezen aan de rand van de universiteitssteden moderne laboratoria, ziekenhuizen en andere universiteitsgebouwen, waardoor soms compleet nieuwe stadsdelen ontstonden. Door de bouw van deze gebouwencomplexen veranderde de uitstraling van de universiteit volledig. Op donderdag 29 november 2018 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van deze universiteitscampussen.

“Congres en najaarsbijeenkomst: 29 november 2018” verder lezen

Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Oproep voor inzendingen Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis:

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. Tijdens de achtste Gewina Woudschoten Conferentie op 21 en 22 juni 2019 te Zeist zal deze prijs voor de derde keer uitgereikt worden. 

“Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis” verder lezen

Terugkijken om vooruit te zien

Een studiemiddag over de historische strafrechtspleging en criminologie

Vrijdag 23 november, 12.45 – 17.00 uur.

Locatie: Gravensteen, Universiteit Leiden, Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden

(zie voor info over deze oude gevangenis en executieplaats: https://www.universiteitleiden.nl/locaties/gravensteen#tab-1)

In november 2017 vond in de oude Bredase rechtbank een tweedaagse, mooie, inspirerende bijeenkomst onder de titel ‘De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis’plaats. Het idee was de werkgroep strafrechtsgeschiedenis weer nieuw leven in te blazen, met als doel beter van elkaars werk – in onderzoek en onderwijs – op de hoogte te zijn, effectiever samen te werken en te kijken hoe in het buitenland de brede geschiedenis van strafrecht(spleging) en criminologie wordt aangepakt. Dit initiatief bleek zeer succesvol: In het voorjaar van 2018 was er een tweede bijeenkomst in het Haagse museum De Gevangenpoort en op 21 september jl. was er – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Criminologie – op de VU een derde bijeenkomst met de Engelse onderzoeker Barry Godfrey.

Bij deze vierde bijeenkomst kijken we allereerst (historiografisch) terug naar het werk van een aantal toonaangevende strafrechtshistorici die zeer actief waren in de afgelopen decennia. En in het tweede deel kijken we vooruit en presenteren drie onderzoekers suggesties voor een onderzoeks- en onderwijsagenda. Het programma ziet er zo uit:

12.45-13.00:     Inloop, met koffie en thee

13.00 -13.05:    Welkom (Paul Nieuwbeerta en Pieter Ippel)

13.05-13.30:     Korte vergadering van de werkgroep (vz. Joost Vijselaar) 

13.30-13.45:     Pauze, met koffie en thee

13.45-15.15:     Vier constructieve terugblikken, met vragen tussendoor

  • Sjoerd Faber(rechtsgeschiedenis VU)
  • Pieter Spierenburg(maatschappijgeschiedenis/rechten EUR), met evt. bijdrage Manon van der Heijden
  • Sibo van Ruller(criminologie VU)
  • Over het werk van Herman Franke, door Miranda Boone en Pieter Ippel

15.15-15.30:     Pauze, met koffie en thee

15.30 – 16.30:   Drie voorstellen voor een onderzoeks- en onderwijsagenda

  • Margo de Koster(hist. criminologie, VU A’dam, VU Brussel & U-Genth)
  • Joost Vijselaar(geschiedenis van de psychiatrie UU)
  • Paul Nieuwbeerta(criminologie UL)

16.30-17.00: Algemene discussie en formuleren van conclusies, met daarna borrel

N.B. Voor de planning van koffie en thee is het handig als deelnemers zich van te voren (en liefst uiterlijk 16 november) per email aanmelden bij Simone Mattheus,  Instituut voor Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden (email: s.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl). En mocht je ook anderen mee willen nemen, doe dat gerust  – maar meld ze wel aan.

Vacature: student-bestuurslid

Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis doet een oproep aan studenten in Nederland en België om voor een periode van 2 jaar aan te treden als bestuurslid.

Het bestuur is recentelijk grotendeels verjongd. Momenteel is Gewina bezig een nieuw open access tijdschrift, Journal for the History of Knowledge, op te zetten en een jaarboek te ontwikkelen i.s.m. erfgoedinstellingen. Ook zal op termijn de website vernieuwd worden. Gewina wil graag bekender worden bij studenten en aantrekkelijker voor hen worden door het opzetten van activiteiten die bij uitstek voor studenten interessant zijn.

De kandidaat dient een achtergrond te hebben in de geschiedenis van kennis: dat kan een HPS student zijn, maar ook iemand die een scriptie schrijft over bijvoorbeeld universiteitsgeschiedenis, het Italiaans humanisme, of boekgeschiedenis. Het verdient aanbeveling om een Research Master te (gaan) volgen.

Kandidaten worden aangemoedigd om vóór 1 november 2018 een motivatiebrief te schrijven aan de secretaris, Marieke Hendriksen (m.m.a.hendriksen@uu.nl) en hierin enkele suggesties te doen om Gewina bekender en aantrekkelijker te maken, met name onder studenten. Een eerste taak zal zijn om op korte termijn (binnen zes maanden) te inventariseren waar studenten behoefte aan hebben en naar aanleiding daarvan een beknopt een plan te schrijven voor een concrete activiteit, die nog vóór de zomer van 2019 kan plaatshebben.

De aanstelling is per 1 december 2018, en loopt tot 30 november 2020.  We wijzen erop dat er voor deze bestuurswerkzaamheden geen vergoeding wordt gegeven; net als voor alle overige bestuursleden is het werk pro deo. We vergaderen als bestuur 4 x per jaar, 18:00-21:00 te Rotterdam. Lopende zaken worden tussendoor grotendeels per e-mail geregeld.

Voor vragen kunt u zich richten tot de voorzitter, Dirk van Miert (d.k.w.vanmiert@uu.nl).