Het genootschap kent een aantal werkgroepen, die zich elk bezighouden met een specifiek terrein.

  • Werkgroep Onderwijs
    Om de kennis binnen het genootschap Gewina toegankelijk te maken voor docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs heeft het bestuur de werkgroep ‘ Voortgezet Onderwijs’ ingesteld.
  • Werkgroep Universiteitsgeschiedenis
    Met ingang van 2008 zijn zowel het Belgische Studium Generale als de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis opgenomen in het nieuwe genootschap Gewina.?
  • Werkgroep Wetenschapsgeschiedenis
    De Landelijke Werkgroep Wetenschapsgeschiedenis is opgericht in januari 2004. Het doel is om alle Nederlandse wetenschapshistorici te verenigen in een samenwerkingsverband met een gezamenlijk onderzoeksprogramma.