Onderwijs

Om de kennis binnen het genootschap Gewina toegankelijk te maken voor docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs heeft het bestuur de werkgroep ‘ Voortgezet Onderwijs’ ingesteld. Zij fungeert als een platform voor uitwisseling van vragen uit het voortgezet onderwijs en expertise over de geschiedenis van de natuurwetenschappen.

Docenten in de exacte vakken, techniek en vooral ANW kunnen vragen op wetenschapshistorisch terrein aan de werkgroep voorleggen. Wie op zoek is naar geschikte lesonderwerpen, bronnenmateriaal of achtergrondliteratuur bij een historisch thema nodig heeft, en ga zo maar door, kan hier terecht. De werkgroep zoekt dan een bijpassende deskundige. Contactpersoon is Fokko Jan Dijksterhuis (zie hier onder).

Verder vindt u op deze site onder Materiaal en Biografieën teksten van leden van het genootschap over diverse wetenschapshistorische onderwerpen. U kunt die gebruiken om ideeën op te doen, als informatiebron, of als lesmateriaal. Onder Lesideeën vindt u onderwerpen die inmiddels verder uitgewerkt zijn.

Voor vragen en verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Dr.ir. F.J. Dijksterhuis.
Universiteit Twente, WMW-Geschiedenis
Postbus 217
7500 AE Enschede
053 – 4893318
f.j.dijksterhuis@wmw.utwente.nl