Dit jaar bestaat Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, honderd jaar. We willen het jubileum aangrijpen om de vereniging beter te profileren. Het huidige logo is weinig herkenbaar, en niet echt geschikt voor moderne communicatiemiddelen zoals internet en sociale media. We willen daarom graag een nieuw logo dat voldoet aan de eisen van deze tijd, en dat de komende honderd jaar mee kan. Eventueel kan de huisstijl van het tijdschrift Studium als uitgangspunt worden genomen. Voor meer informatie over het genootschap kunt u terecht op www.gewina.nl.

Ontwerpen kunnen tot en met 1 oktober 2013 worden gestuurd naar jubileum@gewina.nl. De jury bestaat uit het bestuur en de jubileumcommissie van Gewina, plus een extern lid (een vormgever). De winnaar wordt uiterlijk 1 november 2013 geïnformeerd. Het winnende logo zal worden gepresenteerd tijdens de jubileumdag op 30 november in Museum Boerhaave te Leiden.
De hoofdprijs is een Amazon gift card van .

Programma van eisen

Het nieuwe logo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De naam Gewina komt duidelijk leesbaar terug. (NB het logo van Huygens ING, nu rechts boven, niet opnemen in het nieuwe logo)
 • Uitstraling past bij het heterogene karakter van de doelgroep (wetenschapshistorici van divers pluimage, zowel beroepsmatig als amateur, jong en oud).
 • Gemakkelijk te reproduceren op diverse communicatiedragers (groot, klein, op papier, op relatiegeschenken, op beeldscherm etc.).
 • De inzending bestaat uit een logo, een set stijlregels met vermelding van lettertypengebruik (s.v.p. bestaand lettertype!) en stijlgebruik en afgeleiden:
  • Voor gebruik op internet.
  • Voor zwart/wit-gebruik.
  • Voor één of tweekleuren druk.

Voorwaarden

 • Alleen ontwerpen die digitaal worden ingediend op bovenstaand e-mailadres voor 1 oktober 2013 0:00 uur GMT+1 worden in overweging genomen.
 • De wedstrijdinzending dient te bestaan uit een motiverende e-mail met een geanonimiseerd PDF-bestand. In het PDF-bestand dient elk aspect van het logo (ontwerp, stijlindicaties, afgeleiden voor verschillend gebruik) een aparte pagina te beslaan.
 • Bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen behoudt Gewina zich het recht voor geen winnaar aan te wijzen.
 • Over de uitslag kan door de deelnemers niet met Gewina worden gecorrespondeerd.
 • Met het definitief aanleveren van een ontwerp gaat het auteursrecht van het ontwerp over van de betreffende deelnemer naar Gewina zonder vergoeding of verdere verplichting van Gewina. Of en hoe Gewina het ontwerp gebruikt is voorbehouden aan Gewina.
 • De winaar van de wedstrijd tekent voor ontvangst van de prijs een afdrachtsverklaring. De prijs geldt als afkoopsom voor alle rechten en bevoegdheden als bedoeld in Auteurswet.
 • De deelnemer behoudt het recht om het werk (het idee/ ontwerp) te gebruiken ten behoeve van het maken van reclame voor zijn/haar diensten.
 • De deelnemers ontvangen voor deelname geen andere vergoeding dan de eventuele prijs.