Bijeenkomst Gewina

Al honderd jaar organiseert Gewina regelmatigwetenschappelijke vergaderingen. De laatste jaren is de najaarsvergadering meestal in Utrecht, over een thema uit de universiteitsgeschiedenis. De voorjaarsvergadering wordt op verschillende plaatsen gehouden. Een overzicht van de afgelopen jaren is te vinden op de pagina ‘Bijeenkomsten uit het verleden’.

 

Woudschotenconferentie

Eens in de twee jaar is er een conferentie in Woudschoten voor professionele wetenschaps- en universiteitshistorici en studenten uit Nederland en Belgie. De zesde editie is op 19-20 juni in conferentieoord Woudschoten. Het thema van de conferentie is: ‘Things to Know: Material Culture in Scientific Practice’.

De deadline voor registratie is 4 juni. Meer informatie is te vinden op de conferentiepagina Woudschoten VI.


De najaarsbijeenkomst is op 11 december 2015 in Utrecht, met als thema: Universiteit en identiteit: Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten

Call for papers Show ▼

Onderwijs

Hier vindt u enkele nuttige links over wetenschapsgeschiedenis voor docenten en leerlingen.